Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29474
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Конкурентна політика підприємства»
Authors: Шмагіна, Вероніка Валеріївна
Селезньова, Ольга Олександрівна
Шмагина, Вероника Валерьевна
Селезнева, Ольга Александровна
Shmagina, Veronika V.
Seleznova, Olha O.
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Конкурентна політика підприємства» для студентів денного (заочного) відділення економіко-правового факультету спеціальності: 073 «Менеджмент» : рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) / Одес. нац. ун-т, Економ.-прав. ф-т ; уклад.: В. В. Шмагіна, О. О. Селезньова. – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 28 с.
Issue Date: 2020
Keywords: конкурентна політика підприємства
макроекономіка
мікроекономіка
операційний менеджмент
стратегічний менеджмент
маркетинг
стратегічний маркетинг
ціноутворення
Abstract: В методичних вказівках до практичних занять з дисципліни «Конку- рентна політика підприємства» для студентів спеціальностей 073 – «Менедж- мент», освітнього ступеня «Бакалавр» з метою повного представлення курсу наводяться: загальні відомості; система контролю знань; тематичний план навчальної дисципліни «Конкурентна політика підприємства»; зміст тем, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів; питання до контролю знань; список навчально-методичних матері- алів, джерела та література.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29474
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konkurentna_politika.pdf782.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.