Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29414
Title: Підвищення стабільності рослинних угруповань штучно створених фітоценозів
Authors: Крицька, Тамара Вікторівна
Krytska, Tamara V.
Citation: Актуальні проблеми дослідження довкілля
Issue Date: 2019
Keywords: інтродукція
штучно створені фітоценози
Північно-Західне Причорномор’я
колекція рослин-інтродуцентів ботанічного саду Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Abstract: Головними завданнями ботанічних садів є збереження біологічного різноманіття рослинного світу, а також збагачення видової різноманітності окремих регіонів за рахунок проведення інтродукції (введення в культуру) нових, нехарактерних для зони діяльності ботанічної установи видів, різновидів і сортів рослин. Традиційно інтродукція вивчає окремі види, формування ж сталих угруповань із адаптованих популяцій інтродуцентів залишається поза увагою дослідників. Це призводить до того, що штучно створені фітоценози недовговічні, розвиваються у непередбачуваних напрямках, втрачають декоративність, не виконують покладених на них функцій.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29414
Appears in Collections:Статті та доповіді БС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95-98.pdf260.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.