Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29411
Назва: Використання програмних платформ у процесі дистанційного навчання магістрів фінансів, банківської справи та страхування
Інші назви: Use of software platform in the process of distance training of masters of finance, banking, and insurance
Автори: Труба, В'ячеслав Іванович
Truba, Viacheslav I.
Труба, Вячеслав Иванович
Савастєєва, Оксана Миколаївна
Savastieieva, Oksana M.
Савастеева, Оксана Николаевна
Журавльова, Тетяна Олександрівна
Zhuravlova, Tetiana O.
Журавлева, Татьяна Александровна
Бібліографічний опис: Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти
Дата публікації: 2020
Ключові слова: distance learning
content management systems
software platform
educational process management systems
information environment
дистанційне навчання
системи управління контентом
програмна платформа
системи управління навчальним процесом
інформаційне середовище
Серія/номер: ;Вип. 12.
Короткий огляд (реферат): У статті визначено можливість використання програмних платформ дистанційного навчання під час здійснення підготовки магістрів фінансів, банківської справи та страхування. Окреслено основні вектори змін в організації сучасного навчального процесу, що ґрунтуються на основі активного розвитку інноваційних технологій. Стверджується, що основу інформаційного освітнього середовища складає сукупність нормативно-правових, соціально-культурних та психолого-педагогічних умов, що здійснюють вплив на процес навчання. За результатами аналізу освітянської практики окреслені практичні інструменти запровадження дистанційного навчання, вибір яких залежить від характерних особливостей другого рівня вищої освіти за відповідними спеціальностями. На підставі літературних джерел досліджено основні напрями імплементації інформаційних технологій в освітній процес. Зокрема, підтверджено особливу значущість web-систем адаптивного навчання, які адаптуються до знань і здібностей студента та мають низку переваг. У статті подані рекомендації щодо використання програмних платформ, придатних для організації дистанційного навчання магістрів фінансів, банківської справи та страхування. Визначено, що основоположними під час організації дистанційного навчання є системи управління контентом (Content Management Systems – CMS). Запропоновано сім програмних продуктів:Lotus Learning Space, WebTutor, Adobe Connect Training, Claroline, «Прометей», Microsoft Learning Gateway, MOODLЕ. Критеріями вибору стали можливість формувати контент фінансово-аналітичного характеру із створенням статистичних звітів результатів навчання та інші якісні характеристики. Окремий інтерес мають платформи, за допомогою яких стає можливою не лише організація дистанційного навчання, а й здійснення науково-дослідної діяльності та підготовка наукових проєктів; у цьому контексті розглянуто платформу Blackboard Learning System. Підкреслено, що значний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їхнє впровадження останнім часом в освітньому процесі дають підстави для оптимістичних прогнозів щодо швидкого запровадження дистанційного навчання під час підготовки магістрів фінансів, банківської справи та страхування.
The article outlines the possibility of using software platforms for distance learning in the training of masters of finance, banking and insurance. The main vectors of changes in the organization of the modern educational process based on the emergence of innovative technologies are determined. It is argued that the basis of the informational educational environment is a set of normative – legal, socio-cultural and psycho-pedagogical conditions that influence the process of learning. The results of the analysis of educational practice outline the practical tools for implementing distance learning, whose choice depends on the characteristics of the second level of higher education in the corresponding specialties. On the basis of literary sources, the main directions of information technology implementation in the educational process are researched. In particular, the special significance of web-systems of adaptive learning, which is adapted to the student’s knowledge and abilities and has a number of advantages, is confirmed. The article gives recommendations on the use of software platforms suitable for the organization of distance learning of masters of finance, banking and insurance. It is determined that content management systems (Content Management Systems – CMS) are fundamental to the organization of distance learning. Seven software products are offered: Lotus Learning Space, WebTutor, Adobe Connect Training, Claroline, Prometheus, Microsoft Learning Gateway, and MOODLE. The criteria for choosing are the ability to form content of a financial and analytical nature with the creation of statistical reports of learning outcomes and other qualitative characteristics. Of particular interest are the platforms which makes it possible not only to organise distance learning, but also to implement research and development of scientific projects. In this context, the Blackboard Learning System platform is considered. It is emphasized that the significant development of information and communication technologies and their introduction recently in the educational process give grounds for optimistic forecasts concerning the rapid introduction of distance learning in the training of masters in finance, banking and insurance.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29411
Інші ідентифікатори: УДК 378.147.227
Розташовується у зібраннях:Статті та доповіді ЕПФ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
19-32.pdf526.37 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.