Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29291
Title: Використання інформації із соціальних Інтернет-мереж при розслідуванні злочинів: криміналістичний аспект
Authors: Карлюга, Є. К.
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі: 3-і юр. читання : матер. ювілейної всеукр. дистанційн. наук. конф. (Одеса, 10 квіт. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
Issue Date: 2020
metadata.dc.contributor.advisor: Нарожна, Олена Володимирівна
Нарожная, Елена Владимировна
Narozhna, Olena V.
Keywords: соціальна мережа
Інтернет-мережа
інформація
криміналістичний аспект
Abstract: Сучасність характеризується стрімким розвитком інформаційних технологій, де майже кожен член суспільства є впевненим користувачем соціальних мереж. Останні стають звичним засобом взаємодії людей, що тягне за собою накопичення великого обсягу інформації в Інтернет-просторі. Нерідко ця інформація несе в собі криміналістичну значимість, а отже і відіграє суттєву роль при виявлені та розслідуванні злочинів. Тому, в межах цього дослідження пропонується розглянути питання цінності інформації, отриманої з соціальних Інтернет-мереж, для цілей досудового розслідування, а також можливості та напрямки її використання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29291
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
217-220.pdf135.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.