Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29261
Title: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» (інформаційний пакет методичних матеріалів). Частина 1. Трудові правовідносини. Зразки документів
Authors: Іванова, Ірина Вадимівна
Неізвестний, Микола Олександрович
Стенпковська, Галина Іванівна
Гвоздій, Свiтлана Петрiвна
Гвоздий, Светлана Петровна
Hvozdii, Svitlana P.
Citation: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» (інформаційний пакет методичних матеріалів) / І.В. Іванова, М.О. Неізвестний, Г.І. Стенпковська, С.П. Гвоздій. – У 2-х частинах. – Частина 1. Трудові правовідносини. Зразки документів. – Одеса: Видавництво Одеській національний університет, 2010. – 36 с.
Issue Date: 2010
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: безпека і життя людини
охорони праці
безпечні умови праці
умови безпечної експлуатації обладнання
зразки документів
Series/Report no.: Ч. 1.
Abstract: Конституцією України твердо проголошено, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Однак з кожним роком, на жаль, зростає кількість виробничих факторів, які негативно впливають на безпеку і життя людини. Тому, головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, умов безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів на організм людини, як наслідок – зниження виробничого травматизму, професійних захворювань. Зразки документів, включені до методичних вказівок, призначені для студентів усіх спеціальностей та факультетів ОНУ імені І. І. Мечникова, а також для керівників різних закладів та установ, фахівців з охорони праці та майбутніх робітників різних галузей виробництва. Наведені макети інструкцій, контрактів тощо можуть бути використані як під час самостійної роботи студентів, так і на практичних заняттях, а також як допоміжний матеріал для студентів та слухачів, які вивчають охорону праці. Викладені зразки документів є необхідною складовою для підвищення рівня знань, умінь та навичок майбутніх фахівців, посадових осіб, керівників та т. ін.. Форми, інструкції, зразки оформлення журналів інструктажів, після їх адаптації до умов конкретної організації і затвердження керівником, призначені для впорядкування функціонування системи управління охороною праці, виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків , професійних захворювань і аварій. Означені документи є обов’язковими для виконання всіма керівниками структурних підрозділів, робітниками організацій (незалежно від посади та виду діяльності).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29261
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Іванова та ін. Ч1..pdf931.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.