Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29123
Title: Стійкість до антибіотиків молочнокислих коків, ізольованих з чорноморських водоростей і мідій
Other Titles: Устойчивость молочнокислых кокков, изолированных из черноморских водорослей и мидий к антибиотикам
Resistance of lactic cocci isolated from Black sea algae and mussels to antibiotic
Authors: Васильєва, Тетяна Володимирівна
Васильева, Татьяна Владимировна
Vasylieva, Tetiana V.
Страшнова, Ірина Валентинівна
Страшнова, Ирина Валентиновна
Strashnova, Iryna V.
Басюл, О. В.
Ковтун, І. О.
Іваниця, Володимир Олексійович
Ivanytsia, Volodymyr O.
Иваница, Владимир Алексеевич
Basiul, O. V.
Kovtun, I. O.
Басюл, Е. В.
Ковтун, И. О.
Citation: Мікробіологія і біотехнологія
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: молочнокислі коки
Чорне море
водорості
Mytilus galloprovincialis
антибіотики
резистентність
lactic acid cocci
Black Sea
algae
antibiotics
resistance
молочнокислые кокки
Черное море
водоросли
антибиотики
резистентность
Series/Report no.: ;№ 2 (49).
Abstract: Метою роботи є визначення стійкості до антибіотиків молочнокислих ко- ків, виділених з чорноморських водоростей і мідій Mytilus galloprovincialis. Методи. Класичні мікробіологічні методи використовували для вивчення культуральних і фізіолого-біохімічних характеристик. Визначення бактерій до виду здійснювали за спектром жирних кислот з використанням авто- матичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock методом газової хромотографії. На підставі отриманих результатів ізоляти від- несені до видів Enterococcus faecalis, Pediococcus pentosaceus, Streptococcus bovis і Leuconostoc mesenteroides. Стійкість до антибіотиків визначали дис- ко-дифузійним методом. Графічну обробку даних проводили за програмою Microsoft Excel та R 3.4.0. Результати. Ізольовані бактерії за сукупними фізіолого-біохімічними ознаками та за складом жирних кислот віднесені до родів Enterococcus, Pediococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Lactococcus. Показано, що більшість бактерій роду Enterococcus стійкі до бензилпені- циліну (85,7%) і цефазоліну (71,4%). Майже половина з них стійкі також до рифампіцину, цефіксиму і стрептоміцину (42,9%). Представники роду Pediococcus резистентні до бензилпеніциліну (83,3%), цефазоліну (83,3%), канаміцину (66,7%) і цефіксиму (66,7). Бактерії роду Streptococcus були най- більш стійкими до дії антибіотиків. Процент стійких штамів коливався від 50,0% до 100,0% в залежності від антибіотика. Показники стійкості до антибіотиків представників роду Leuconostoc були досить варіативними та їх профіль відрізнявся від усіх інших молочнокислих коків. Представники роду Lactococcus були стійкими майже до усіх досліджених антибіотиків. Висновки. На основі отриманих даних встановлено, що більшість дослі- джених чорноморських штамів молочнокислих коків, асоційованих з водо- ростями і мідіями володіють природною резистентністю до антибіотиків.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29123
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57-71.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.