Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29086
Title: Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка
Authors: Бурденюк, Ростислав Володимирович
Гвоздій, Свiтлана Петрiвна
Hvozdii, Svitlana P.
Гвоздий, Светлана Петровна
Citation: Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка : практикум для студентів природничих спеціальностей денної та заочної форм навчання / Р. В. Бурденюк, С. П. Гвоздій. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 104 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: захисні споруди
медична допомога
стресогенна життєва ситуація
десмургія
медичне сортування
медицини катастроф
осередок ядерного ураження
опіки
шок
отрута
Abstract: Прогресивний розвиток технологій внаслідок науково-технічної революції призвів до того, що частота виникнення надзвичайних ситуацій (НС), небезпечних для життя людей, не знизилася, а навпаки – підвищилася. Як реакція на підвищення ризику для життя, в міжнародних співтовариствах (ООН, ВООЗ та ін.) почали розробляти системи медико- санітарного та медико-екологічного захисту населення від наслідків стихійного лиха і технологічних катастроф. На початковій стадії будь-якої катастрофи можливості для надання долікарської та лікарської допомоги обмежені і потрібно залучати додаткові сили і засоби з непостраждалих районів або з державних резервів. Для цього необхідна завчасна підготовка відповідних медичних кадрів, волонтерів, парамедиків тощо здатних працювати в екстремальних умовах при масовому надходженні уражених. Надзвичайно важливе значення служби медицини катастроф полягає у розробці та плануванні системи медичного захисту населення і лікувально-профілактичних установ від вражаючих факторів, що є найбільш ймовірними у даному регіоні НС. При виникненні надзвичайної ситуації різко ускладнюються як загальна, так і медична обстановка. Від лікаря та того, хто йому допомагає, потрібні організація і проведення роботи в надзвичайних умовах (землетрус, аварії на хімічно- або радіоактивно-небезпечному об’єкті, соціально-політичні конфлікти та ін.), які можуть супроводжуватися одночасною появою великої кількості уражених. Отже, для ліквідації наслідків подібних НС, коли різко підвищується значення своєчасного надання необхідної долікарської допомоги, проведення першочергових санітарно-гігієнічних, медико-санітарних і протиепідемічних заходів, різко зростає попит на фахівців, які здатні надати таку допомогу адекватно та швидко. Навчальна дисципліна «Медицина катастроф та медико-санітарні підготовка» дозволяє підготувати майбутніх фахівців другого освітнього рівня немедичних закладів вищої освіти для здійснення першочергових дій та заходів для надання долікарської допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуаціях у невідкладних станах.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29086
ISBN: 978-617-689-386-8
Other Identifiers: УДК 616-001(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
med_katastrof.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.