Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29081
Title: Теорія і практика оздоровлення людини : курс лекцій для здобувачів вищої освіти немедичного напряму
Authors: Гвоздій, Свiтлана Петрiвна
Hvozdii, Svitlana P.
Гвоздий, Светлана Петровна
Іванова, Ірина Вадимівна
Бурденюк, Ростислав Володимирович
Citation: Теорія і практика оздоровлення людини : курс лекцій для здобувачів вищої освіти немедичного напряму / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова, Р. В. Бурденюк. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 372 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: оздоровчі технології
традиційне лікування
діагностика здоров’я
оздоровче відновлення
термотерапія
гідроталасотерапія
бальнеоталасотерапія
кліматотерапія
народна медицина
апітерапія
рефлексотерапія
мануальна терапія
масаж
Abstract: Інтеграція України у світовий освітній простір, сучасні перетворення в країні, погіршення здоров’я молодого покоління та населення в цілому ставлять нові вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів під час навчання у закладах вищої освіти. Здобувачі педагогічних спеціальностей потребують підвищення їхньої грамотності щодо збереження і зміцнення духовно-морального, соціального, фізичного та психічного здоров’я школярів, пропагування здорового способу життя тощо. Здоров’я людини насамперед залежить від того, наскільки вона усвідомлює його важливість і докладає зусилля щодо його збереження та зміцнення. Чим раніше людина починає турбуватися про своє здоров’я, тим кращих результатів вона досягне. Дослідження останніх років виявили тенденцію до погіршення стану здоров’я учнів загальноосвітніх закладів та незадовільний рівень володіння ними основними здоров’язберігаючими та оздоровлюючими навичками та вміннями. Особливо тривожними є дані, що характеризують спад рівня здоров’я протягом усього періоду навчання у загальноосвітній школі, яке продовжує погіршуватися у закладах вищої освіти. На жаль, сьогодні все більше спостерігається знецінення здоров’я, що насамперед зумовлено недостатньою обізнаністю вчителів про проблеми здоров’я та його особливості, а також про можливі шляхи його збереження та зміцнення. У більшості закладів вищої освіти не створюються необхідні умови, які сприяли б усвідомленню студентами значущості індивідуального здоров’я, недостатньо розроблені механізми вироблення в них позитивного ставлення до здоров’я як до необхідної умови здійснення професійної діяльності, важливої професійної цінності.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29081
ISBN: 978-617-689-387-5
Other Identifiers: УДК 378.014/371.7:[613.3+613.7]
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ozdorovlennya.pdf9.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.