Останні додані

 • Анализ целесообразности установки регуляторов для повышения надежности насосов систем безопасности реакторных установок 

  Скалозубов, Владимир; Чулкин, Олег; Пирковский, Денис (Крок, 2017)
  В рамках повышения эффективности и надежности управления авариями с течами 1-го контура реакторных установок (РУ) малосерийных ВВЭР-1000/В- 302, 338, для которых критичной является работоспособность системы аварийного ...
 • Оптимізація клонального мікророзмноження ожини в культурі in vitro 

  Титаренко, Надія (Крок, 2017)
  Завдяки своєму хімічному складу плоди ожини мають тонкий стійкий аромат, високі смакові, дієтичні та лікувальні властивості. Вони можуть бути використані як у свіжому, так і замороженому вигляді, а, також, у консервній ...
 • Антагоністична активність молочнокислих бактерій Enterococcus italicus ОНУ547, Lactobacllus plantarum ОНУ12 та ОНУ311 проти фітопатогенних грибів 

  Теслюк, Наталія; Мерліч, Андрій; Аврамович, Іванна (Крок, 2017)
  З літературних джерел відомо про інгібувальну активність різних молочнокислих бактерій (МКБ) проти таких грибів як Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, Fusarium [1, 2, 3]. Однак, недостатньо інформації про антагоністичну ...
 • Белощекая крачка озер Картал и Кугурлуй 

  Стойловский, Владимир Петрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  За последние 20 лет отмечается повсеместное повышение интереса к проблеме сохранения и рационального использования ресурсов водно-болотных угодий (ВБУ). Информация, на основе которой были выделены и внесены в «рамсарский» ...
 • Птицы озера Кагул 

  Стойловский, Владимир Петрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Известно, что низовья Дуная составляют лишь 7 % общей его длины, однако именно этот участок насыщен уникальными природными комплексами. В нижнем течении Дуная расположены крупнейшие в Украине пресные озера - лиманы. Их ...
 • Визначення нових літичних бактеріофагів Pantoea agglomerans 

  Закернична, Інеса; Лукіна, Анна; Бойко, Анастасія (Крок, 2017)
  Бактеріофаги є широко розповсюдженими та важливими агентами регулювання чисельності бактеріальної мікрофлори в природі [3]. Молекулярно-генетичні дослідження фагів дозволяють висвітлити та пояснити складний механізм ...
 • Вплив молочнокислих бактерій на поверхневу мікробіоту м’яса 

  Віннікова, Л. Г.; Ямборко, Ганна Валентинівна; Кишеня, А. В. (2015)
  У статті наведено результати досліджень впливу різних штамів молочнокислих бактерій роду Lactobacillus plantarum на можливість пригнічення власної патогенної мікрофлори м’яса. Проби охолодженого м’яса відбирали на ...
 • Розробка технології ферментування гливи звичайної 

  Басюл, О. В.; Ямборко, Ганна Валентинівна (2012)
  Розроблено технологію ферментування гливи звичайної. Досліджено вплив штаму лактобактерій L. plantarum Ро2 на мікробіологічні, біохімічні, фізико-хімічні, органолептичні показники та термін придатності готового ...
 • Вплив солей важких металів на активність трипсиноподібної гідролази із Drosophila melanogaster 

  Рижко, Ірина Леонідівна; Мотрук, Н. В.; Петров, Сергій Анатолійович (2014)
  Досліджували вплив солей важких металів на частково очищену методами висолювання, гельхроматографії та електрофорезу трипсиноподібну пептидгідролазу личинок дрозофіли. Вплив металів на активність ензимів не завжди обумовлений ...
 • Аналіз ролі інтерспайкової активності при розповсюдженні судомної активності у різних моделях епілептогенезу в щурів 

  Денисенко, Оксана Вікторівна; Шандра, О. А.; Карпов, Леонiд Михайлович; Сьомік, Лідія Іванівна; Топал, М. М. (2014)
  Незважаючи на інтенсивні дослідження, які тривають зараз у багатьох лабораторіях, виявлення нейрофізіологічних механізмів формування, підтримання сталості та реорганізації епілептичних та протиепілептичних систем мозку ...
 • Участие лектинов в физиологических процессах растений 

  Сытников, Денис Михайлович; Коць, С. Я. (2009)
  В литературном обзоре представлены данные о распространении, изученных и предполагаемых функциях лектинов растений. Рассмотрено участие фитолектинов в межклеточном распознавании, взаимодействии растений с микроорганизмами, ...
 • Полиморфизм по локусам β-эстераз бычка-кругляка NEOGOBIUS MELASTOMUS Одесского залива и акватории острова Змеиный 

  Заморов, Вениамин Вениаминович; Родионов, Д. Б. (2014)
  Проанализирована генетическая структура групп бычка-кругляка, обитающих в Одесском заливе и акватории о. Змеиный по локусам, кодирующим р-эстеразы. Показано наличие у исследуемых рыб четырех молекулярных форм фермента. ...
 • Действие спирулины на активность антиоксидантной системы в условиях стресса у белых крыс 

  Ершова, О. Н.; Карпов, Леонид Михайлович; Каракис, С. Г.; Драгоева, А. Г.; Лавренюк, Т. И.; Павличенко, Ольга Дмитриевна; Капова, А. Ю.; Станев, Александр Ильич (2015)
  Жизнь современного человека сопряжена со стрессом, и его организм реагирует на изменения окружающей среды. Формирование защитных эффектов адаптации обеспечивается изменением функционирования практически всех основных систем ...
 • Морфо–функциональное состояние щитовидной железы крапчатого суслика spermophilus suslicus (mammalia, rodentia) в поселениях разной плотности 

  Олейник, Юрий Николаевич (2003)
  Установлено, що збільшення щільності населення ховрахів супроводжується зміною цілого ряду показників функціональної активності щитовидної залози і, насамперед, висоти тироцитів. Адаптивна відповідь щитовидної залози ...
 • Перекисне окислення ліпідів в органах щурів за дії електромагнітного-опромінювання 

  Бузаджи, Оксана Петрівна; Маліновська, Катерина Ігорівна; Коротнян, Тетяна Миколаївна; Ершова, О. Н.; Майкова, Ганна Вікторівна; Куришко, Вероніка Айварівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016)
  На теперішній час, по даним екологів і лікарів-гігієністів відомо, що всі види електромагнітного випромінювання впливають на здоров‘я і працеспроможність людини. Завдяки випромінюванню від електропроводки, освітлювальних ...
 • Адгезивні особливості штамів Myxococcus xanthus 

  Рахімова, Олена Леонідівна; Іваниця, Володимир Олексійович; Андрієвський, Олександр Михайлович; Запорожченко, Олександр Вікторович; Rakhimova, Olena L.; Ivanytsia, Volodymyr O.; Andriievskyi, Oleksandr M.; Zaporozhchenko, Oleksandr V. (2007)
  Вивчено адгезію штамів Myxococcus xanthus Beebe, 1941 до твердих поверхонь. Виявлено максимальний ступінь адгезії в стаціонарній фазі росту періодичної культури. Встановлено, що при адгезії переважають гідрофобні взаємодії, ...
 • Шляхи розвитку морських наукових досліджень в Україні 

  Медінець, Володимир Іванович; Іваниця, Володимир Олексійович; Medinets, Volodymyr I.; Ivanytsia, Volodymyr O.; Мединец, Владимир Иванович; Иваница, Владимир Алексеевич (2018)
  Проведено аналіз стану існуючих проблем проведення морських досліджень та відповідної законо-давчої бази на міжнародному і національному рівнях. Показано, що проблеми досліджень безпосередньо пов’язані з природними і ...
 • Виживання лактобацил і агробактерій, інтродукованих у філосферу рослин 

  Коротаєва, Надія Володимирівна; Ліманська, Наталія Вікторівна; Басюл, Олена Владленівна; Сергєєва, Жанна Юріївна; Іваниця, Володимир Олексійович; Korotaieva, Nadiia V.; Limanska, Nataliia V.; Basiul, Olena V.; Serhieieva, Zhanna Yu.; Ivanytsia, Volodymyr O.; Коротаева, Надежда Владимировна; Лиманская, Наталья Викторовна; Басюл, Елена Владленовна; Сергеева, Жанна Юрьевна; Иваница, Владимир Алексеевич (2015)
  Досліджено виживання бактерій Lactobacillus plantarum ОНУ12 на поверхнях листя каланхое Kalanchoe daigremontiana Mill., зелених стебел винограду Vitis vinifera L. сорту Піно чорний, стебел рослин томату Lycopersicon ...
 • Исследование действия минеральной природной кремниевой лечебно-столовой воды на крыс с экспериментальным нарушением толерантности к глюкозе 

  Гуща, С. Г.; Тихоход, Л. В.; Кисилевская, А. Ю.; Калиниченко, Н. В.; Гладкий, Татьяна Владимировна; Коева, К. А.; Гуща, С. Г.; Тихохід, Л. В.; Кисилевська, А. Ю.; Калініченко, Н. В.; Гладкій, Тетяна Володимирівна; Коєва, Х. О.; Guscha, S. G.; Tykhokhid, L. V.; Kysylevska, A. U.; Kalinichenko, N. V.; Gladkii, Tetiana V.; Кoeva, К. А. (2017)
  Работа проведена на 40 белых крысах с экспериментальной моделью нарушения толерантности к глюкозе (НТГ). Патологию вызывали путем подкожного одноразового введения крысам 5 % водного рас- твора аллоксана в дозе 7,5 mg на ...
 • Нейросекреторная активность супраоптического ядра переднего гипоталамуса кроликов под действием транскутанной электростимуляции зрительного анализатора 

  Лавренко, А. Н.; Пыхтеев, Д. М.; Гладкий, Татьяна Владимировна; Пономарчук, В. С.; Лавренко, Г. М.; Пихтєєв, Д. М.; Гладкій, Тетяна Володимирівна; Пономарчук, В. С.; Lavrenko, A. N.; Pykhtyeyev, D. M.; Gladkii, Tetiana V.; Ponomarchuk, V. S. (2006)
  Функциональное состояние зрительного анализатора (ЗА), скорость зрительно-моторных реакций существенно влияют на качество труда работников транспорта. В процессе восприятия зрительных стимулов определяющими являются ...

View more