Recent Submissions

 • Макрозообентос придунайського озера Китай і умови його існування 

  Джуртубаєв, Юрій Михайлович; Заморов, Веніамін Веніамінович; Заморова, Марія Панасівна; Урбанська, Тетяна В’ячеславівна; Джуртубаев, Юрий Михайлович; Заморов, Вениамин Вениаминович; Dzhurtubaev, Yurii M.; Zamorov, Veniamin V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Монографія присвячена одному з найбільших озер України – озеру Китай і є лімнологічним, гідроекологічним оглядом цієї водойми. Розглянуто фізико-географічну та гідролого-гідрохімічну характеристики озера, його макрозообентос ...
 • Активність лізоциму в кишечнику щурів на тлі жирового навантаження 

  Статірова, О. Ю. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У раціоні сучасної людини багато продуктів, що містять жири, але за складом вони різні. Щоб організувати здорове харчування, що сприяє довголіттю людини, жири потрібно вміло розподіляти в щоденному раціоні, враховуючи ...
 • Порівняльний аналіз показників біологічного віку студентів 

  Сорочан, О. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Мета дослідження – порівняти вплив окремих показників на біологічний вік студентів. В сучасних умовах розвитку суспільства виявляється ряд чинників, які негативно впливають на фізіологічний стан організму студентів. До ...
 • Первичный скрининг штамов p. agglomerans, c. davisae, d. dadantii, выдилених из опухолей винограда, на наявность плазмид 

  Смальчук, Д. С. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Наличие в бактериальных клетках генетических мобильных элементов, а именно плазмид, обуславливает изменения в жизнедеятельности клетки, которые также отражаются на взаимодействии их с другими микроорганизмами в среде ...
 • Вміст тригліцеридів у сироватці крові воротної вени щурів за умови жирового навантаження 

  Сідлецький, О. С. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  З сімдесятих років ХХ століття основна увага в дослідженнях обміну речовин займає проблематика порушень метаболізму ліпідів; причиною тому − висока частота спадкових і набутих розладів жирового обміну у населення розвинених ...
 • Біологічні властивості бактерій роду klebsiella, виділених у хворих на гострі кишкові захворювання 

  Семенда, Вікторія Олегівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Останім часом як в Україні, так і в інших країнах зростає захворюваність на гострі кишкові інфекції, що викликані умовно-патогенними мікроорганізмами родини Enterobacteriaceae, в тому числі Klebsiella pneumoniae. Відомо, ...
 • Структура флори узбіч автомобільних шляхів міжнародного значення хмельницької області 

  Рудка, Ю. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Дороги є техногенно зміненими ділянками. Як наслідок, тут формується особлива, нетипова для регіону флора. Зокрема дороги різного призначення, їх узбіччя, є шляхами проникнення та закріплення синантропних видів (як апофітного, ...
 • Частота виявлення ротавірусів в медичних стічних водах та у хворих на гастроентерит 

  Плохинова, К. О.; Кара, М. Ф.; Колодязєва, А. О.; Исакова, Н. П.; Ежакова, Н. В.; Лебедева, Є. В.; Горшкова, Олена Георгіївна; Горшкова, Елена Георгиевна; Horshkova, Olena H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Широке розповсюдження кишкових інфекцій ротавірусної етіології, їх висока летальність - одна з найважливіших проблем сучасної медичної науки та практики охорони здоров'я населення всіх країн світу. Данні літератури свідчать ...
 • Морфометричні показники та склад компактної речовини стегнової кістки щурів при моделюванні мерказолілового гіпотиреозу та його корекції 

  Муренець, А. М.; Дегтярьова, В. І.; Гнатюк, А. І. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Кісткова тканина є активною метаболічною системою, яка постійно самооновлюється за рахунок процесів формування та резорбції (моделювання і ремоделювання). Резорбція кісткової тканини є частиною як фізіологічного процесу, ...
 • Оцінка ефективності застосування препаратів гіалуронової кислоти і кальцію на відновлення кісткової тканини щелепи щурів на тлі перекисного пародонтиту 

  Лаптева, А. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Запально-деструктивні захворювання пародонту - одна з найбільш складних і поширених форм патології і є основною причиною втрати зубів серед дорослого населення. Проведене епідеміологічне дослідження Всесвітньою організацією ...
 • Мікробіологія з основами вірусології 

  Ямборко, Ганна Валентинівна; Ямборко, Анна Валентиновна; Yamborko, Hanna V.; Єлинська, Наталія Олексіївна; Елинская, Наталья Алексеевна; Yelynska, Nataliia O.; Зінченко, Оксана Юріївна; Zinchenko, Oksana Yu.; Зинченко, Оксана Юрьевна; Васильєва, Наталья Юріївна; Васильева, Наталья Юрьевна; Vasylieva, Nataliia Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У методичних вказівках визначені основні розділи лабораторних занять з мікробіології за програмою підготовки студентів, що отримують освітній рівень вищої освіти «бакалавр» спеціальності «хімія». Мета практикуму з ...
 • Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій 

  Гудзенко, Тетяна Василівна; Гудзенко, Татьяна Васильевна; Gudzenko, Tetiana V.; Зінченко, Оксана Юріївна; Зинченко, Оксана Юрьевна; Zinchenko, Oksana Yu.; Galkin, Mykola B.; Галкін, Микола Борисович; Галкин, Николай Борисович; Жумінська, Ганна Іванівна; Zhuminska, Hanna I.; Жуминская, Анна Ивановна; Іваниця, Тетяна Володимирівна; Иваница, Татьяна Владимировна; Ivanytsya, Tetyana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Методичні вказівки до проведення лабораторних занять присвячені розгляду основних методів серологічної діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій. Вони містять детальні плани організації лабораторних занять студентів ...
 • Мікроекологія людини : курс лекцій 

  Ямборко, Ганна Валентинівна; Yamborko, Hanna V.; Ямборко, Анна Валентиновна; Єлинська, Наталія Олексіївна; Елинская, Наталья Алексеевна; Yelynska, Nataliia O.; Гудзенко, Тетяна Василівна; Гудзенко, Татьяна Васильевна; Gudzenko, Tetiana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У курсі лекцій викладено загальні поняття про мікроекологію людини, біотопи тіла людини, що заселяються мікроорганізмами, індигенну та транзиторну мікробіоту, кількісний та якісний склад мікробіоти. Наведена характеристика ...
 • Імунологічні методи 

  Філіпова, Тетяна Олегівна; Гудзенко, Тетяна Василівна; Галкін, Микола Борисович; Зінченко, Оксана Юріївна; Ямборко, Ганна Валентинівна; Русакова, Марія Юріївна; Ямборко, Анна Валентиновна; Филиппова, Татьяна Олеговна; Гудзенко, Татьяна Васильевна; Галкин, Николай Борисович; Зинченко, Оксана Юрьевна; Русакова, Мария Юрьевна; Halkin, Mykola B.; Filipova, Tetiana O.; Gudzenko, Tetiana V.; Zinchenko, Oksana Yu.; Yamborko, Hanna V.; Rusakova, Mariia Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Методичні вказівки щодо основних методів, що застосовуються в імунології. Вони містять детальні плани організації лабораторних занять студентів для ознайомлення з основними методами імунології. Рекомендовано для студентів ...
 • Загальна вірусологія 

  Гудзенко, Тетяна Василівна; Іваниця, Тетяна Володимирівна; Галкін, Борис Миколайович; Жумінська, Ганна Іванівна; Зінченко, Оксана Юріївна; Galkin, Borys M.; Галкин, Борис Николаевич; Жуминская, Анна Ивановна; Zhuminska, Hanna I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Методичні вказівки до проведення лабораторних занять присвячені розгляду основних вірусологічних методів. Вони містять детальні плани організації лабораторних занять студентів для ознайомлення їх з основними методами ...
 • Стан кісткової системи щурів за умов гипотеріозу та його корекції 

  Костанді, К. А.; Бурдюжа, В. О.; Тімченко, О. Є. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  При зміні функції щитовидної залози відбувається порушення процесів кісткового ремоделювання. В літературі є багато інформації, про те що гіпертиреозможе призводити до зниження щільності кісткової тканини і зменшення її ...
 • Показники периферийної крові і поведінкова активність щурів на тлі моделі мерказолілового гіпотиреозу 

  Козлова, М. С.; Буюк, Х. П.; Саченко, О. В.; Макаренко, Ольга Анатоліївна; Коломійчук, Тетяна Вікторівна; Макаренко, Ольга Анатольевна; Коломийчук, Татьяна Викторовна; Makarenko, Olha A.; Kolomiichuk, Tetiana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Захворювання щитовидної залози набуває широке розповсюдження, тому вивчення його патогенезу дозволяє розробити ефективні методи корекції супроводжуючих порушень. Гіпотиреоз обумовлений гіпофункцією щитовидної залози і ...
 • Здатність диких штамів Agrobacterium spp. до адгезії 

  Григоренко, В. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Здатність фітопатогена до адгезії визначає успішність інфікування ним рослин- господарів (Burr et al., 1999). Вивчення адгезивних властивостей патогенних штамів, виділених у певному агроценозі, дозволить оцінити вірогідність ...
 • Запальні реакції у щурів з експериментальною виразкою шлунка 

  Глух, Н. М.; Давидова, Т. Ю.; Дерюгіна, Є. В.; Макаренко, Ольга Анатоліївна; Павліченко, Ольга Дмитрівна; Павличенко, Ольга Дмитриевна; Pavlichenko, Olga D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Відомо, що виразкові ураження шлунково-кишкового тракту, зокрема, виразкова хвороба шлунка та виразкові ураження кишківника, є одними з найпоширеніших гастроентерологічних захворювань. Виразкова хвороба шлунка розвивається ...

View more