Recent Submissions

 • Влияние концентрации пылеугольного топлива на межфазное взаимодействие при течении газовзвеси в форсунке доменной печи 

  Куземко, Р. Д.; Калинчак, Валерий Владимирович; Авдеев, Р. В.; Черненко, Александр Сергеевич; Чиж, В. В.; Майборода, А. А. (2017)
  Використовуючи систему диференціальних і алгебраїчних рівнянь руху і енергії для полідисперсного потоку, показано вплив найбільш сильного фізичного впливу на динаміку перебігу в форсунки доменної печі - масової концентрації ...
 • Тепло- и электрофизические аспекты получения металлических гранул газодинамическим способом 

  Копыт, Николай Харламович; Семенов, К. И.; Копыт, Н. Н. (2017)
  Дані теплофізичні розрахунки процесу диспергування металевих прутків металів. Виведено співвідношення газодинамічних і гравітаційних сил, що діють при диспергуванні, необхідних для його реалізації. Наведено дані по ...
 • Зажигание, горение и самопроизвольное погасание частиц кокса в азотно-кислородных смесях 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Волошин, Владимир Григорьевич; Куземко, Р. Д. (2017)
  Проведений аналітичний аналіз умов запалювання дрібних коксових часток в нагрітій азотно-кисневій суміші. При різних концентраціях вугільного пилу показана роль гомогенної реакції окислення чадного газу в процесі запалювання ...
 • Структурно-фазові перетворення і електрофізичні властивості композиційних матеріалів на базі SiO2- B2O3-Bi2O3-ZnO-MgO-CdO 

  Лепіх, Ярослав Ілліч; Лавренова, Т. І.; Садова, Н. М.; Борщак, Віталій Анатолійович; Затовська, Наталія Петрівна; Борщак, Віталій Анатолійович; Каракіс, Юрій Миколайович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  На даний час в мікроелектроніці широко використовуються складні багатокомпонентні системи композиційних матеріалів. Це обумовлює доцільність вивчення нано- розмірних структурно-фазових перетворень систем “ скло – ...
 • Особливості термо-оптичного збудження в напівпровідниках 

  Каракіс, Юрій Миколайович; Куталова, Марія Іванівна; Затовська, Наталія Петрівна; Борщак, Віталій Анатолійович; Лавренова, Т. І. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  На основі результатів дослідження ефекту інфрачервоного гасіння фотоструму у нитковидних монокристалах CdS показано, що на відмінність від моделі Р. Бьюба можливе дещо інше енергетичне розміщення рівнів R та R’ (рис. 1) ...
 • Теория кодирования 

  Варбанец, Сергей Павлович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
  Одна из важнейших научно-технических проблем на современном этапе - создание автоматизированных систем управления и контроля для выполнения различных задач. В процессе автоматизированного управления и контроля происходит ...
 • Практикум по спецкурсу «Аналiтична теорiя чисел» 

  Варбанець, Павло Дмитрович; Савастру, Ольга Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
  Дзета-функцiя Римана та ряди Дирихле є головною «причиною» використання потужного апарату теорiї функцiй комплексної змiнної до розв’язання задач теорiї чисел: асимптотичний закон розподiлу простих чисел; проблеми ...
 • Линейная алгебра ( решение типовых задач ) 

  Варбанец, Павел Дмитриевич (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2008)
  Линейные пространства и линейные операторы представляют собой начало абстрактной части математики, с которой студенту в дальнейшем неоднократно придется иметь дело.
 • Линейная алгебра ( решение типовых задач ) 

  Варбанец, Павел Дмитриевич (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2007)
  В этом методическом пособии мы будем иметь дело с внешне различными объектами: комплексные числа, системы линейных уравнений, определители, матрицы. Но именно эти объекты составляют основу классической алгебры, которую ...
 • Навчальний посібник з курсу “Рівняння математичної фізики” 

  Вайсфельд, Наталья Даниловна; Попов, Геннадій Якович; Реут, Віктор Всеволодович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Досить часто у людини, яка вперше зіштовхується з математичною фізикою, виникає уявлення, що цей предмет є розділом фізики. Насправді це не є так. Математична фізика – це розділ математики, який досліджує точні та ...
 • Матричне числення 

  Баландіна, Наталя Миколаївна; Федоровський, Сергій Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Курс «Матричне числення» вивчається студентами напряму підготовки 030102 «Психологія» протягом першого семестру. Студенти виконують контрольну роботу з цього курсу та здають залік. Елементи вищої алгебри традиційно ...
 • Investigation of the stress state of the elastic semi-strip with a transverse crack 

  Reut, Viktor V.; Vaisfeld, Natalia D.; Zhuravlova, Zinaida Yu. (2019)
  The stress state of the semi-strip with a transverse crack is investigated. The mechanical load is applied to the semi-strip’s short edge. The initial problem is reduced to the one-dimensional vector boundary-value ...
 • Практикум по курсу об'єктно-орієнтоване програмування на мові C # 

  Віктор, Євгенія Олександрівна; Геренко, Ольга Андріївна; Шпинарьова, І. М.; Виктор, Евгения Александровна; Геренко, Ольга Андреевна; Шпинарева, И. М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Основною метою цього курсу є вивчення основ об'єктного стилю розробки програм. В якості мови програмування вибрана мова C #, як середовище розробки програмних проектів - Visual Studio 2010, і Framework .Net версії ...
 • Методичний посібник з курсу "Захист інформації в комп'ютерних системах" 

  Шпінарева, Ірина Михайлівна; Геренко, Ольга Андріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010)
  Развитие информационных технологий, их проникновение во все сферы человеческой деятельности приводит к тому, что проблемы информационной безопасности с каждым годом становятся всё более и более актуальными – и одновременно ...
 • Булевы функции. Полные системы булевых функций 

  Федоровский, Сергей Васильевич (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
  Настоящие методические указания предназначены для студентов первого курса ИМЭМ направления подготовки 6.050102 «компьютерная инженерия». Курс дискретной математики на этом направлении читается в первом и во втором семестре. ...
 • Булевы функции. Нормальные формы алгебры логики 

  Федоровский, Сергей Васильевич (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
  Настоящие методические указания предназначены для студентов первого курса ИМЭМ направления подготовки 6.050102 «компьютерная инженерия. Курс дискретной математики на этом направлении подготовки читается в первом и во втором ...
 • Элементы теории графов 

  Федоровский, Сергей Васильевич (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
  Настоящие методические указания предназначены для студентов первого курса направления подготовки 050102 «Компьютерная инженерия» специальности «компьютерные системы и сети» и по сути представляют собой конспект лекций. ...
 • Алгебраические системы в алгоритмике 

  Федоровский, Сергей Васильевич (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
  Настоящие методические указания предназначены для студентов третьего курса направления подготовки 6.050102 «компьютерная инженерия» ИМЭМ. Методические указания имеют главной целью ознакомление студентов с основными ...
 • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни "Системне програмування" 

  Трубіна, Наталія Федорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
  Методичні вказівки до самостійної роботи студента та виконанню контрольної роботи з дисципліни «Системне програмування» призначені для студентів 3 курсу напряму підготовки – комп’ютерна інженерія.

View more