Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28817
Title: Extraction of germanium from lead-zinc production waste by chemical and microbiological methods
Other Titles: Вилучення германію з відходів свинцево-цинкового виробництва хімічними і мікробіологічними методами
Authors: Blayda, Irina A.
Vasylieva, Tetiana V.
Sliusarenko, Larysa I.
Chitrich, Valentyna F.
Barba, Iryna M.
Vasylyeva, Nataliya Yu.
Блайда, Ірина Андріївна
Васильєва, Тетяна Володимирівна
Васильева, Татьяна Владимировна
Слюсаренко, Лариса І.
Хитрич, Валентина Ф.
Барба, Ірина М.
Васильєва, Наталія Юріївна
Васильева, Наталья Юрьевна
Citation: Chem. Met. Alloys
Issue Date: 2011
Keywords: Germanium
leaching
annealing
redistillation
thiobacteria
strains
германій
вилуговування
випалювання
вторинна перегонка
тіонові бактерії
штами
Series/Report no.: ;№ 4.
Abstract: The results of extraction of germanium from lead-zinc production waste by direct acid leaching and microbiological leaching by thiobacteria, using raw or previously annealed material, are compared. It was found that the phase composition of the initial material influences the yield of germanium leaching during the chemical treatment, e.g. the existence of germanium as isomorphous admixtures in phases that are difficult to be opened. The use of thiobacteria for germanium leaching allows transferring 80-100% of the metal and accompanying components into solution in 1-2 days, independently of the phase composition of the raw material. The role of microorganisms present in the initial germanium-containing material in the processes of the so-called chemical leaching of metals has been studied. The bacterial-chemical nature of hydrometallurgical processes was determined for the application in non-aggressive pH-range media as leaching solutions.
Приведено порівняльні результати вилучення германію з відходів свинцево-цинкового виробництва методами прямого кислотного вилуджування необробленого і попередньо випаленого вихідного продукту, а також мікробіологічного вилуговування тіоновими бактеріями. Встановлено, що на ступінь вилучення германію при хімічній обробці впливає фазовий склад вихідної сировини – належність германію до фаз, що важко розкриваються, як ізоморфної мікродомішки. Використання тіонових бактерій для біовилуговування германію незалежно від фазового складу сировини дозволяє переводити до розчину 88-100% металу і супутніх компонентів впродовж 1-2 діб. Вивчено роль мікроорганізмів, які присутні у вихідній германійвмісній сировині, в процесах так званого хімічного вилуговування металів з неї. Встановлено бактерійно-хімічну природу гідрометалургійних процесів, в яких у якості вилуговуючих розчинів використовують неагресивні середовища рН-області.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28817
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
206-212.pdf406.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.