Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28815
Title: Magnoliopsida середземноморського походження у флорі м. Одеси
Other Titles: Magnoliopsida средиземноморского происхождения во флоре г. Одессы
Magnoliopsida of mediterranean origin in Odesa flora
Authors: Васильєва, Тетяна Володимирівна
Васильева, Татьяна Владимировна
Vasylieva, Tetiana V.
Немерцалов, Володимир Володимирович
Коваленко, Світлана Георгіївна
Коваленко, Светлана Георгиевна
Kovalenko, Svitlana Georgiivna
Немерцалов, Владимир Владимирович
Nemertsalov, Volodymyr V.
Citation: Вісник Запорізького національного університету
Issue Date: 2017
Keywords: флора
Одеса
життєва форма
екобіоморфа
адвентивний вид
натуралізація та адаптація
хронотип
господарська цінність
Одесса
жизненная форма
экобиоморфа
адвентивный вид
натурализация и адаптация
хронотип
хозяйственная ценность
flora
Odesa
life form
ecobiomorph
alien species
naturalization and adaptation
chronotype
economical value
Series/Report no.: ;№ 1.
Abstract: Наведені результати вивчення дводольних рослин середземноморського походження у флорі міста Одеси. Усього визначено та проаналізовано 246 видів з 171 роду та 57 родин, які відносяться до класу Magnoliopsida та мають середземноморське походження. Аналіз життєвих форм за І. Г. Серебряковим показав переважання в дослідженій флорі однорічних трав’янистих рослин, за системою X. Раункієра виявилося домінування терофітів (40,8 % від загальної кількості досліджених видів). Аналіз екобіоморфологічної структури показав домінування рослин мезофітної фракції флори за гігроморфою та геліофітної фракції - за геліоморфою. Серед досліджених рослин за хронотипом найбільше кенофітів, за ступенем натуралізації та адаптації - епекофітів. За господарською цінністю більше лікарських, декоративних, медоносних та харчових рослин. Співвідношення всіх досліджених показників серед археофітів та кенофітів відображає історичну спрямованість заносу рослин із середземноморського регіону.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28815
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-18.pdf436.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.