Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28549
Title: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу»
Authors: Садченко, Олена Василівна
Садченко, Елена Васильевна
Sadchenko, Olena V.
Чайковська, Марина Петрівна
Чайковская, Марина Петровна
Chaikovska, Maryna P.
Робул, Юрій Володимирович
Робул, Юрий Владимирович
Robul, Yuriy V.
Грінченко, Юрій Леонідович
Гринченко, Юрий Леонидович
Hrinchenko, Yurii L.
Залюбінська, Людмила Миколаївна
Залюбинская, Людмила Николаевна
Zaliubinska, Liudmyla M.
Литвиненко, Катерина Олександрівна
Литвиненко, Екатерина Александровна
Lytvynenko, Kateryna O.
Citation: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу». галузь знань: 07 «Управління та адміністрування». Рівень вищої освіти: бакалавр. Для студентів денного та заочного відділення економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса. «Фірма INTERPRINT». 2020. 64 c.
Issue Date: 2020
Keywords: система
уявлення
аналіз
управління
синтез систем
менеджмент
маркетинг
Abstract: У сучасних умовах динамічного розвитку соціально-економічного середовища виникла об'єктивна потреба у розвитку системних уявлень і знань у фахівців в галузі економіки, управління та маркетингу. Фундаментальні зміни, що відбуваються в теорії і практиці економіки, а особливо в управлінні суспільним виробництвом, пов'язані з розширенням інтеграційних процесів соціально-економічного розвитку. Мета: вивчення основ системного аналізу, синтезу та моделювання систем, які необхідні при дослідженні міждисциплінарних проблем, їх системно-синергетичних основ і зв'язків; формування системи знань щодо принципів та методів теорії систем і системного аналізу, ознайомлення зі сторонами системності та їх взаємозв’язком та класифікацією методів моделювання систем; ознайомлення з поняттям структури взаємодії та її інваріантами, ознайомлення з поняттям системної якості складного об'єкта і якості системи; ознайомлення з поняттям фрактальності світу; розвиток практичних навичок з управління системами. Мета курсу - понятійно-змістовне, але суворе і в той же час доступне введення в основи аналізу, синтезу та моделювання систем, особливо, інформаційних. Практичне значення системного аналізу полягає в тому, що він є методологією і практикою цілеспрямованого перетворення як самої людини, так і навколишнього світу. Завдання: на понятійно-змістовному рівні, але досить строгому і формальному рівні викладу розглядаються поняття і факти, необхідні при системному, синергетичному і міждисциплінарному розгляді різних проблем, освоєння системних методів управління бізнес-організацією; розвиток навичок з аналізу середовища організації та основних елементів системи, які супроводжуються великою кількістю спеціально підібраних прикладів, що пояснюють суть розглянутих понять і фактів; формування здібностей з оптимізації діяльності підприємства з точки зору системності (інтегрованого) ефективного управління на підприємстві.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28549
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chaikovska_metod.doc617.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.