Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28525
Title: Теоретико-методичні засади дослідження системи державного регулювання пасажирського автомобільного транспортного комплексу
Authors: Ільченко, Діана Анатоліївна
Ильченко, Диана Анатольевна
Ilchenko, Diana A.
Citation: Теоретико-методичні засади дослідження системи державного регулювання пасажирського автомобільного транспортного комплексу: [моногр.] / Д.А. Ільченко. – Херсон : Видавництво : Грінь Д.С., 2017. – 250 с.
Issue Date: 2017
Keywords: трансформаційні процеси
макроекономічне середовище
концептуальна підтримка
транспортна галузь
Україна
державне регулювання
ринкові перетворення
Abstract: Постійні трансформаційні процеси, у яких перебуває національне макроекономічне середовище, вимагають пошуку та формування сучасної концептуальної підтримки транспортної галузі України. Зміна векторів стратегічного розвитку макроекономічного середовища визначила, відповідно,нові орієнтири в державному інституційному регулюванні, які зумовлюють необхідність розвитку теорії та методики державного регулювання сегментної складової транспортної галузі України. Сучасний етап ринкових перетворень у національному макроекономічному середовищі характеризується стрімко зростаючим інтересом до питань підвищення ефективності інституційного впливу на функціонування і розвиток транспортної галузі, зокремапасажирського автомобільного транспортного комплексу та його інфраструктури. Державна інституція через нормативно-правову та бюджетні системи має достатні можливості для державного регулювання пасажирського автомобільного транспортного комплексу, але, зміни, які відбуваються у макроекономічному середовищі України, обумовлюють необхідність рівноцінного державного регулювання пасажирського автомобільного транспортного комплексу з урахуванням європейського вектору розвитку національної економіки. Втрата державою можливості прямого адміністративного керівництва пасажирським автомобільним транспортним комплексом вимагає розробки сучасної концептуальної підтримки процесу державного регулювання пасажирського автомобільного транспортного комплексу. На сьогодні пріоритетнимипостають питання підвищення ефективності державного регулювання пасажирського автомобільного транспортного комплексу, особливо його інфраструктурного сегменту. З урахуванням зазначених аспектів, дослідження організаційно-економічних питань вдосконалення державного регулювання розвитку пасажирського автомобільного транспортного комплексу є актуальним та необхідним завданням.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28525
Other Identifiers: УДК338.246.025.2:629.34
Appears in Collections:Монографії ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilchenko.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.