Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28524
Title: Соціально-економічний розвиток держави та регіонів: теоретичні, практичні та облікові аспекти
Authors: Ніценко, Віталій Сергійович
Ниценко, Виталий Сергеевич
Nitsenko, Vitalii S.
Побережець, Ольга Валеріївна
Побережец, Ольга Валерьевна
Poberezhets, Olha V.
Кіртока, Руслан Гордійович
Киртока, Руслан Гордеевич
Kirtoka, Ruslan H.
Кусик, Наталія Львівна
Кусик, Наталья Львовна
Kusyk, Nataliia L.
Буслаєва, Ганна Володимирівна
Буслаева, Анна Владимировна
Buslaieva, Hanna V.
Багдік'ян, Сусанна Вараздадівна
Багдикян, Сусанна Вараздадовна
Bahdikian, Susanna V.
Масіна, Людмила Олександрівна
Масина, Людмила Александровна
Masina, Liudmyla O.
Масін, Віктор Миколайович
Масин, Виктор Николаевич
Masin, Viktor M.
Панич, Світлана Петрівна
Панич, Светлана Петровна
Panych, Svitlana P.
Панков, Д. А.
Масленніков, Євген Іванович
Масленников, Евгений Иванович
Maslennikov, Yevhen I.
Citation: Соціально-економічний розвиток держави та регіонів: теоретичні, практичні та облікові аспекти: монографія. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 350 с.
Issue Date: 2016
Keywords: економіка
розвиток
держава
ресурсозабезпеченість
географічне положення
теоретично-методологічна база
глобалізація
Україна
Abstract: Економічний розвиток сучасної держави неможливий без наявності соціальної складової, тому як поступове підвищення якісних та кількісних соціально-економічних показників дає можливість говорити про сталий розвиток національної економіки. Саме економічний розвиток країни відноситься до найважливіших понять макроекономічної науки, але більшість науковців у своїх дослідженнях використовують термін «соціальноекономічний розвиток», підкреслюючи тим самим тісний зв’язок між рівнем економічного розвитку та вирішенням соціальних проблем держави. Державна політика України має бути спрямована на економічне зростання, збільшення доходів населення і на зростання якості життя в цілому, а також на визначення тенденцій соціально-економічного розвитку, який залежить від об’єктивних (ресурсозабезпеченість, географічне положення) та суб’єктивних факторів (методи та інфраструктура управління). З іншого боку, підвищення соціальних стандартів рівня життя, освіти, культури, охорони здоров’я, інформаційного забезпечення населення та бізнесу, формування нових і розвиток традиційних потреб суспільства безпосередньо впливають на зміну напрямів в управлінні окремими галузями економіки та адміністративно-територіальними одиницями. За цих умов особливої актуальності набувають дослідження, присвячені теоретичним та практичним аспектам соціальноекономічного розвитку на кількох рівнях, враховуючи правові, економічні, організаційні засади та можливості національної економіки.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28524
Appears in Collections:Монографії ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kol_mon_16.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.