Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28510
Title: Етнічна ономастика
Authors: Скляренко, Олексій Михайлович
Скляренко, Алексей Михайлович
Skliarenko, Oleksii M.
Скляренко, Ольга Миколаївна
Скляренко, Ольга Николаевна
Skliarenko, Olha M.
Citation: Етнічна ономастика : [монографія] : у 5 кн. Кн. 1: Світ арабів і арабський антропонімікон / Олексій Скляренко, Ольга Скляренко. — Одеса : Астропринт, 2020. — 284 с.
Issue Date: 2020
Keywords: етнічна ономастика
особливість життя
етнос
автохтонні ономастикони
світ арабів
рабський антропонімікон
особові імена
природно‑географічні умови
Series/Report no.: ;Кн. 1.
Abstract: Люди живуть і діють у всесвіті, який постає для них у двох іпостасях: як зовнішній, об’єктивний світ і як внутрішній, суб’єктивний світ. Це різні виміри, але вони якнайтісніше пов’язані між собою: зовнішній світ, довкілля постає перед людиною лише через внутрішній світ, через суб’єктивне сприймання об’єктивного світу. Пізнання реалій об’єктивного світу, членування всесвіту відбувається як безпосередньо, інтуїтивно, так і опосередковано, за допомогою мови. Отже, сприйняття, осмислювання та оцінювання реальної дійсності має складний, суперечливий, амбівалентний характер. Мова не є для людини первинною, іманентною властивістю. Мова вторинна і виникла на певному етапі еволюційного становлення людини як специфічного біологічного феномену. Реальний, об’єктивно існуючий світ аж ніяк не відбивається передусім у людській мові, як це стверджують деякі дослідники. Первісні емоційна й інтелектуальна сфери людини мають позавербальний, домовний характер і лише згодом отримують словесне, мовне оформлення. Первісні емоції і думки передують мові, а не утворюються разом з нею. З огляду на вищесказане можна стверджувати, що відомий постулат В. фон Гумбольдта «людина думає, почуває й живе тільки в мові» [Гумбольдт : 378] є релевантним починаючи тільки з певного періоду еволюційного розвитку людини.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28510
ISBN: 978—966—927—595—0
978—966—927—594—3
Other Identifiers: УДК 811.411.21’737.2
Appears in Collections:Монографії РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
etn_onomast.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.