Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28484
Title: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу» за темою: Аналіз систем та умови реалізації властивостей моделей у маркетингу
Authors: Садченко, Олена Василівна
Садченко, Елена Васильевна
Sadchenko, Olena V.
Чайковська, Марина Петрівна
Чайковская, Марина Петровна
Chaikovska, Maryna P.
Робул, Юрій Володимирович
Робул, Юрий Владимирович
Robul, Yuriy V.
Грінченко, Юрій Леонідович
Гринченко, Юрий Леонидович
Hrinchenko, Yurii L.
Нєнно, Ірина Михайлівна
Ненно, Ирина Михайловна
Nyenno, Iryna M.
Залюбінська, Людмила Миколаївна
Залюбинская, Людмила Николаевна
Zaliubinska, Liudmyla M.
Литвиненко, Катерина Олександрівна
Литвиненко, Екатерина Александровна
Lytvynenko, Kateryna O.
Citation: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу» за темою: Аналіз систем та умови реалізації властивостей моделей у маркетингу : для студ. ден. та заоч. від-ня екон.-прав. ф-ту : галузь знань: 07 «Управління та адміністрування». Рівень вищ. освіти: бакалавр. - Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, екон.-прав. ф-т, каф. маркетингу та бізнес-адміністрування. Одеса, 2019. 28 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: системний аналіз
синтез
моделювання системи
система
Abstract: Головною метою вивчення дисципліни "Теорія систем у менеджменте і маркетингу" є методичне представлення знання про системи, виділення всіх аспектів системності, осмислення тенденцій її розвитку, інтеграція різних аспектів системного знання, висвітлених в наукових джерелах, а також опис тих положень теорії систем, які ще не набули значного розвитку. Мета: вивчення основ системного аналізу, синтезу та моделювання систем, які необхідні при дослідженні міждисциплінарних проблем, їх системно-синергетичних основ і зв'язків; формування системи знань щодо принципів та методів теорії систем і системного аналізу, ознайомлення зі сторонами системності та їх взаємозв’язком та класифікацією методів моделювання систем; ознайомлення з поняттям структури взаємодії та її інваріантами, ознайомлення з поняттям системної якості складного об'єкта і якості системи; ознайомлення з поняттям фрактальності світу; розвиток практичних навичок з управління системами. Мета курсу - понятійно-змістовне, але суворе і в той же час доступне введення в основи аналізу, синтезу та моделювання систем, особливо, інформаційних. Практичне значення системного аналізу полягає в тому, що він є методологією і практикою цілеспрямованого перетворення як самої людини, так і навколишнього світу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28484
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
analiz_system.pdf323.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.