Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28483
Title: Методичні рекомендації до практичних занять навчальної дисципліни «Управління природокористуванням» за темою: Практикум: екологічний маркетинг
Authors: Садченко, Олена Василівна
Садченко, Елена Васильевна
Sadchenko, Olena V.
Чайковська, Марина Петрівна
Чайковская, Марина Петровна
Chaikovska, Maryna P.
Робул, Юрій Володимирович
Робул, Юрий Владимирович
Robul, Yuriy V.
Грінченко, Юрій Леонідович
Гринченко, Юрий Леонидович
Hrinchenko, Yurii L.
Нєнно, Ірина Михайлівна
Ненно, Ирина Михайловна
Nyenno, Iryna M.
Залюбінська, Людмила Миколаївна
Залюбинская, Людмила Николаевна
Zaliubinska, Liudmyla M.
Литвиненко, Катерина Олександрівна
Литвиненко, Екатерина Александровна
Lytvynenko, Kateryna O.
Citation: Методичні рекомендації до практичних занять навчальної дисципліни «Управління природокористуванням» за темою: Практикум: екологічний маркетинг: для студ. ден. та заоч. від-ня екон.-прав. ф-ту : галузь знань: 07 «Управління та адміністрування». Рівень вищ. освіти: бакалавр . - Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, екон.-прав. ф-т, каф. маркетингу та бізнес-адміністрування. Одеса, 2019. 44 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: екологічний маркетинг
екомаркетингова діяльність
управління природокористування
еколого-соціально-економічний розвиток
природні ресурси
Abstract: Мета - формування наукового світогляду і глибоких знань з теорії екологічного маркетингу, набуття вмінь і навичок конкретної екомаркетингової діяльності, методологічних аспектів організації екомаркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах. Створення активних економічних механізмів регулювання процесів використання природи. Дисципліна «Управління природокористування» формує екологічно обґрунтовані пріоритети еколого-соціально-економічного розвитку суспільства і шукає найефективніші способи досягнення поставлених цілей. Завдання: • вивчення економічних закономірностей використання суспільством природних ресурсів з метою задоволення своїх потреб; • розробка методів оцінки природних ресурсів з метою їх ефективного використання; • створення економічних механізмів управління раціональним використанням природних ресурсів і охорони навколишнього середовища; • оцінка збитків, заподіяних природі та населенню в результаті непродуманої господарської діяльності; • розробка методів розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень у раціональне використання природних ресурсів і охорону природи; • розробка підходів до регулювання і управління природокористуванням у господарському механізмі; • обґрунтування економічних аспектів регіональної та національної екологічної політики.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28483
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pryrodokoristuvannya.pdf685.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.