Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28481
Title: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Управління природокористуванням» за темою: Екологічний маркетинг
Authors: Садченко, Олена Василівна
Садченко, Елена Васильевна
Sadchenko, Olena V.
Чайковська, Марина Петрівна
Чайковская, Марина Петровна
Chaikovska, Maryna P.
Робул, Юрій Володимирович
Робул, Юрий Владимирович
Robul, Yuriy V.
Грінченко, Юрій Леонідович
Гринченко, Юрий Леонидович
Hrinchenko, Yurii L.
Нєнно, Ірина Михайлівна
Ненно, Ирина Михайловна
Nyenno, Iryna M.
Залюбінська, Людмила Миколаївна
Залюбинская, Людмила Николаевна
Zaliubinska, Liudmyla M.
Литвиненко, Катерина Олександрівна
Литвиненко, Екатерина Александровна
Lytvynenko, Kateryna O.
Citation: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Управління природокористуванням» за темою: Екологічний маркетинг : для студ. ден. та заоч. від-ня екон.-прав. ф-ту : галузь знань: 07 «Управління та адміністрування». Рівень вищ. освіти: бакалавр /. - Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, екон.-прав. ф-т, каф. маркетингу та бізнес-адміністрування. Одеса, 2019. 55 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: економічний механізм
управління
природокористування
екологічна обґрунтованість
екеколого-соціально-економічний розвиток
Abstract: Мета - створення активних економічних механізмів регулювання процесів використання природи. Критеріями ефективності такого природокористування є комплексне і раціональне використання природних ресурсів з отриманням не лише економічної, а і соціальної та екологічної вигод. Дисципліна «Управління природокористування» формує екологічно обґрунтовані пріоритети еколого-соціально-економічного розвитку суспільства і шукає найефективніші способи досягнення поставлених цілей. Завдання: • вивчення економічних закономірностей використання суспільством природних ресурсів з метою задоволення своїх потреб; • розробка методів оцінки природних ресурсів з метою їх ефективного використання; • створення економічних механізмів управління раціональним використанням природних ресурсів і охорони навколишнього середовища; • оцінка збитків, заподіяних природі та населенню в результаті непродуманої господарської діяльності; • розробка методів розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень у раціональне використання природних ресурсів і охорону природи; • розробка підходів до регулювання і управління природокористуванням у господарському механізмі; • обґрунтування економічних аспектів регіональної та національної екологічної політики.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28481
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
econ_pryrod.pdf422.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.