Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28479
Title: Теоретико-методичні основи управління соцієтальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку: маркетингові аспекти
Authors: Садченко, Олена Василівна
Садченко, Елена Васильевна
Sadchenko, Olena V.
Робул, Юрій Володимирович
Робул, Юрий Владимирович
Robul, Yuriy V.
Чайковська, Марина Петрівна
Чайковская, Марина Петровна
Chaikovska, Maryna P.
Грінченко, Юрій Леонідович
Гринченко, Юрий Леонидович
Hrinchenko, Yurii L.
Залюбінська, Людмила Миколаївна
Залюбинская, Людмила Николаевна
Zaliubinska, Liudmyla M.
Литвиненко, Катерина Олександрівна
Литвиненко, Екатерина Александровна
Lytvynenko, Kateryna O.
Кіріліна, Марина Андріївна
Кирилина, Марина Андреевна
Kirilina, Maryna A.
Гайворонська, Інна Віталіївна
Гайворонская, Инна Витальевна
Haivoronska, Inna V.
Citation: Теоретико-методичні основи управління соцієтальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку: маркетингові аспекти : монографія. - Одеса : ОНУ, 2020. - 92 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: соцієтальні системи
маркетингові підходи
маркетингова політика
менеджмент
інноваційно-екологічний розвиток
природно-ресурсний потенціал
формування ІТ-екосистеми України
стратегічна маркетингова орієнтація
розвиток цифрового маркетингу
Abstract: Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів інноваційно-екологічної діяльності. Розглянуто різні інноваційні методичні підходи та економічні механізми для забезпечення управління соцієтальними системами на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Науково обґрунтовано рекомендації по досягненню економічних, фінансових, соціальних та екологічних цілей національної безпеки через зміцнення інноваційної системи. Отримано подальший розвиток понятійно-категоріального апарату теорії управління соцієтальними системами в умовах сталого розвитку. Визначено складові та тенденції менеджмент маркетингу організацій, що функціонуватимуть на принципах «зеленої економіки». Робота адресована широкому колу фахівців в області економіки, маркетингу, менеджменту, екології, природоохоронної діяльності, моделювання, управління. Монографія може бути корисною професорсько-викладацькому складу, студентам маркетингових, менеджерських та економіко-екологічних спеціальностей, аспірантам і здобувачам.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28479
ISBN: 978-966-2139-68-6
Other Identifiers: УДК 911.314:30 (477):65.0:338:502.3
Appears in Collections:Монографії ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sadchenko_monograf.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.