Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28399
Title: Історія філософії України
Authors: Старовойтова, Ірина Іванівна
Старовойтова, Ирина Ивановна
Starovoitova, Iryna I.
Citation: Історія філософії України : метод. вказівки з курсу для студентів спеціальності «Філософія» ф-ту історії та філософії / І. І. Старовойтова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 72 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: історія
філософія
Україна
відродження духу
філософська думка
гуманізм
реформація
українська культура
Abstract: Методичні вказівки з курсу «Історія філософії України» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 033 «Філософія» Предметом вивчення курсу «Історія філософії України» є зародження, закономірності та етапи розвитку філософських ідей в культурі українського народу. Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу полягає в тому, що історія філософії України є сферою, де відтворюється розвиток духовності народу, реконструюється дух нації. У цьому розумінні історії філософії належить головне місце у комплексі наук, покликаних реалізувати відродження духу українського народу. Вивчення розвитку української філософської думки передбачає аналіз культурного контексту, а тому, не можливе без взаємодії з такими гуманітарними дисциплінами як історія, історія філософії, культурологія, релігієзнавство, історія політичної думки та ін. В свою чергу, ІФУ спирається на комплекс історіознавчих, краєзнавчих та мовознавчих дисциплін, знання яких отримано у середній школі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28399
Other Identifiers: УДК 1(09); 1(091)(1-4)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
history_fil.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.