Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28398
Title: Соціальна філософія
Authors: Старовойтова, Ірина Іванівна
Старовойтова, Ирина Ивановна
Starovoitova, Iryna I.
Citation: Соціальна філософія : метод. вказівки з курсу (програма, плани семінарських занять, література, завдання, рекомендації щодо виконання курсових робіт) для студентів 3 курсу спеціальності «Філософія» ф-ту історії та філософії. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 98 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: програма курсу
соціальна філософія
теми курсових робіт
методичні вказівки
підсумковий контроль
філософське розуміння
Abstract: Курс «Соціальна філософія» поглиблює філософське розуміння ставлення людини до суспільства, що переймається проблемами самовизначення особистості в системі соціальних відносин, освідомлення себе, як члена суспільства, громадянина своєї держави, своєї ролі та міри відповідальності в життєдіяльності суспільства на рівні індивіда, сім`ї, різноманітних спільнот, безпосереднього спілкування у міжнаціональних, міждержавних, релігійних стосунках. Філософська проблематика курсу спирається на гуманітарний аспект загальнонаукового і спеціально-наукового знання дисциплін, що вивчають студенти. Курс зорієнтований на перетворення основ соціально- філософських знань і відповідних розумових навичок на активне надбання світоглядної, методологічної та інтелектуальної культури студентів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28398
Other Identifiers: УДК 101.1::316
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
social_filisof.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.