Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28396
Title: Теріологія з основами популяційної морфології. Розділ Популяційна морфологія
Authors: Олійник, Юрій Миколайович
Олейник, Юрий Николаевич
Oliinyk, Yurii M.
Citation: Теріологія з основами популяційної морфології. Розділ Популяційна морфологія : метод. вказівки для студентів 4-го курсу біол. ф-ту денної форми навчання спеціальності 091 «Біологія». – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 46 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: популяційна морфологія
біологічна наука
природна популяція
структура
мінливість
ознаки-маркери
Abstract: Методичні рекомендації, які розглядаються, укладені для студентів біологічного факультету очної форми навчання (що спеціалізуються на кафедрі зоології). Вони призначені для надання допомоги в самостійній підготовці до освоєння розділу "Основи популяційної морфології" спеціального курсу "Теріологія з основами популяційної морфології", одного з профілюючих спеціальних курсів кафедри зоології. Розвиток сучасної науки в нинішніх умовах відбувається за кількома напрямками. Одним з таких шляхів є дослідження процесів, що відбуваються на рівні внутрішньовидових стійких угруповань – популяцій. На цьому рівні протікають елементарні еволюційні процеси, пізнання і оволодіння якими становлять неодмінними умовами переходу до "керованої еволюції". Класична морфологія до середини ХХ століття за своєю суттю залишалася макроеволюційною (вид представлявся найменшою одиницею еволюції), тобто спиралася на вивчення морфологічної форми індивідуума. З переходом до дослідження надорганізмених систем стало недостатньо використання знань, які були отримані при вивченні окремого організму. Знадобилося визначити нові методи, підходи до вивчення варіабельності морфологічної форми в популяції, що знайшло своє відображення у формуванні нового розділу популяційної біології – популяційної морфології.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28396
Other Identifiers: УДК 591 (078)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
morfologiya.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.