Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28394
Title: Організація педагогічної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти
Authors: Вєйландє, Л. В.-В.
Синявська, Олена Олександрівна
Синявская, Елена Александровна
Syniavska, Olena O.
Citation: Організація педагогічної практики : метод. рек. для студентів здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальностей 032 «Історія та археологія» та 033 «Філософія» / Л. В.-В. Вєйландє, О. О. Синявська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 30 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: педагогічна практика
Історія та археологія
підведення підсумків
контроль
оцінювання
Abstract: Педагогічна практика є важливою складовою освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 032 «Історія та археологія» та 033 «Філософія». Практика має предметно-фахове спрямування, яке передбачає тісну співпрацю студентів-практикантів з досвідченими вчителями- предметниками і викладачами університету; забезпечує ґрунтовну фахову та методичну підготовку майбутніх спеціалістів, поглиблюючи та інтегруючи набуті знання з фахових курсів, курсів психолого-педагогічного циклу та методики викладання. Педагогічну практику студенти факультету історії та філософії проходять:  Спеціальність 032 «Історія та археологія» – на 3 і 4 курсі денної форми навчання і на 5 курсі заочної форми навчання.  Спеціальність 033 «Філософія» – на 4 курсі денної форми навчання і на 5 курсі заочної форми навчання. Метою педагогічної практики є опанування студентами сучасних методів і форм організації навчально-виховного процесу в середніх навчальних закладах різних типів, формування у них знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28394
Other Identifiers: УДК 378.14.013:93(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pedagogich_praktik.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.