Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28354
Title: Ринок праці у сфері обліку, оподаткування та аудиту в Україні: поточний стан і перспективи розвитку
Authors: Гусєв, А. О.
Матюк, Тетяна Володимирiвна
Матюк, Татьяна Владимировна
Matiuk, Tetiana V.
Citation: Треті економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 155-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, 15 травня 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
Issue Date: 2020
Keywords: ринок праці
оподаткування
аудит
Україна
Abstract: Досліджувана тема є актуальною, оскільки становлення ринкових відносин в Україні спричинили трансформації на ринку праці в країні. При цьому стрімке збільшення кількості підприємств сприяло збільшенню попиту на професії економічного спрямування в тому числі у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. Дослідження попиту і пропозиції робочої сили в сфері обліку, оподаткування та аудиту в Україні, а також пошук шляхів удосконалення ринку праці у цій сфері поставлено за мету в даних тезах.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28354
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125-127.pdf294.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.