Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28334
Title: Економічна політика розвитку авіаційної галузі України : теорія та практика
Authors: Грінченко, Юрій Леонідович
Гринченко, Юрий Леонидович
Hrinchenko, Yurii L.
Citation: Грінченко Ю. Л. Економічна політика розвитку авіаційної галузі України: теорія та практика : монографія / Ю. Л. Грінченко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 512 с.
Issue Date: 2020
Keywords: авіаційна галузь
розвиток авіаційної галузі
розвиток аеропортів
фінансово-економічна безпека авіаційної галузі України
функціонування інноваційних систем авіаційної промисловості
Abstract: У монографії комплексно досліджені теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку авіаційної галузі України. Встановлено суперечності роз- витку галузі в умовах відкритої економіки та способи їх вирішення. Розроблено концепцію екосистеми авіаційної галузі шляхом алгоритмізації залучення її учасників та ідентифікації етапів спільної участі в її успішному розвитку. Запропоновано концепцію інституційного регулювання стратегічного роз- витку у складі інститутів трьох типів: техніко-технологічні, соціально-еконо- мічні та ідеологічні. Створене методичне забезпечення державного моніто- рингу економічних агентів авіаційної галузі та показана його ефективність на підставі значного масиву статистичних даних авіаційної галузі. Обґрунтована доцільність та дієвість впровадження системи управління фінансово-економіч- ною безпекою авіаційної галузі для відновлення після економічних шоків. Для економістів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28334
ISBN: 978-966-289-384-7
Other Identifiers: УДК 338.24:656.7(477)
Appears in Collections:Монографії ЕПФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.