Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28295
Title: Захист прав жінок у політичній сфері
Authors: Біла, І. О.
Левенець, Анжела Вікторівна
Левенец, Анжела Викторовна
Levenets, Anzhela V.
Citation: Треті економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 155-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, 15 травня 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
Issue Date: 2020
Keywords: політичне життя
права жінок
міжнародні документи
політична сфера
Abstract: Момент заснування Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) став відправною точкою, яка дала поштовх розробки та впровадження на міжнародному рівні правових норм, які присвячені захисту прав жінок в усіх сферах суспільного життя. Саме Статут ООН є першим юридичним документом в якому було сформовано принци рівності жінок та чоловіків. Надалі це положення отримало розвиток у Загальній декларації прав людини 1948 р., Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 р., та в інших міжнародних правових актів, норми яких, знайшли своє вираження на національному рівні багатьох держав.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28295
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-5.pdf294.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.