Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28269
Title: Підходи до трактування концептуального поля у сучасній лінгвістиці
Authors: Строченко, Леся Василівна
Строченко, Леся Васильевна
Strochenko, Lesia V.
Citation: Сучасні студії з романської і германської філології: матеріали Міжнар. наук.-практич. конф. (Одеса, 15 трав. 2020 р.). – Одеса: КП ОМД, 2020.
Issue Date: 2020
Keywords: трактування
підходи
концептуальне поле
сучасна лінгвістика
Abstract: Концептуальне поле в сучасному когнітивно-орієнтованому лінгвістичному знанні прийнято трактувати як ієрархічно організовану сукупність концептів, що мають інтегральні і диференціальні когнітивні ознаки (Жуковская, Сайгин 2017). У цьому сенсі концептуальні поля являють собою певні цілісні когнітивні простори зі складною розгалуженою структурою. Згідно Т.В. Євсюкової і О.Ю. Бутенко, концептуальне поле – це об'ємне ментальне утворення, що включає в себе як різні типи когнітивних структур, так і різні форми ментальних репрезентацій: «Концептуальне поле – ланцюжок ієрархічно структурованих концептів, пов'язаних загальною смисловою компонентою. Концептуальне поле може бути організованим навколо базового концепту, який входить в інтертекстуальному просторі у смислові відносини з іншими спорідненими концептами. Моделювання концептуального поля може здійснюватися на базі різного об'єму інформації – як в межах одного текстового твору або в рамках концептосфери окремого автора, так і ширше – в обсязі всієї національної концептосфери, всього семантичного простору мови» (Евсюкова и др. 2014: 112).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28269
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
146-148.pdf440.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.