Recent Submissions

 • Использование современных информационных технологий при обработке данных предприятий 

  Бакалова, Е. И.; Якимчук, Владимир Иванович; Якимчук, Володимир Іванович; Yakymchuk, Volodymyr I. (2019)
  При обработке баз данных очень часто возникает необходимость выполнения сложных вычислений. Это, например, статистические задачи, научные базы данных, финансовые и т.п. В ряде случаев принципиально важную роль играют ...
 • Плоский напружений стан для смуги, що ослаблена тріщиною 

  Реут, Віктор Всеволодович; Молоканов, Юрій; Реут, Виктор Всеволодович; Reut, Viktor V. (2019)
  Розглядається плоска задача теорії пружності для смуги , обидві межі якої знаходяться у стані закладання, що ковзає (чи затискається). Усередині смуги вздовж відрізку {х = 0, -1 < у < 1} є тріщина. Задані об’ємні сили. ...
 • Концентрація напружень поблизу тріщини 

  Реут, Віктор Всеволодович; Молоканов, Юрій; Реут, Виктор Всеволодович; Reut, Viktor V. (2019)
  Розглянута проблема пружності концентрації напружень на кінцях тріщини всередині нескінченної смуги. До смуги прикладається довільне кінцеве (за змінною y) навантаження. На грані тріщин застосовуються нормальні та зсувні ...
 • Экспресс-измерение методом SPOS дисперсного состава порошков 

  Черниш, Б. Б.; Контуш, Сергей Михайлович; Ахмеров, Александр Юрьевич; Машненко, К. Г.; Контуш, Сергій Михайлович; Ахмеров, Олександр Юрійович; Kontush, Serhii M.; Akhmerov, Oleksandr Yu. (2019)
  Разработан компактный прибор, в котором небольшая порция порошка преобразуется в аэрозоль, анализируемый далее с помощью лазера на основе метода SPOS (Single Particle Optical Sizing) в режиме регистрации тени отдельных ...
 • Мікромеханічний перетворювач льоду на полімерній основі 

  Черниш, Б. Б.; Контуш, Сергій Михайлович; Ахмеров, Олександр Юрійович; Контуш, Сергей Михайлович; Ахмеров, Александр Юрьевич; Kontush, Serhii M.; Akhmerov, Oleksandr Yu. (2019)
  Обмерзання - це виснажлива проблема для багатьох систем військової безпеки та безпеки в інших областях, таких як енергетика. Наприклад, обмерзання різних компонентів морських суден або літальних апаратів є серйозною проблемою ...
 • A wave field of a semi-strip under a nonstationary load 

  Reut, Viktor V.; Vaisfeld, Natalia D.; Zhuravlova, Zinaida Yu.; Реут, Віктор Всеволодович; Вайсфельд, Наталя Данилiвна; Журавльова, Зінаїда Юріївна; Реут, Виктор Всеволодович; Вайсфельд, Наталья Даниловна; Журавлева, Зинаида Юрьевна (2019)
  The plane problems of elasticity for a semi-strip in a static statement were investigated by many authors. However many unresolved issues remain especially for a dynamic statement of the problem. As for the static ...
 • Фізика медичних аерозолів 

  Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Контуш, Сергій Михайлович; Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Контуш, Сергей Михайлович; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S.; Kontush, Serhii M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Штучні аерозолі знаходять широке застосування в багатьох областях людської діяльності: у хімічній, харчовій, парфумерно-косметичній, будівельній промисловості, медицині, сільському господарстві і т. д., що обумовлене їх ...
 • Хімічна кінетика та масообмін 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В даному навчальному посібнику представлені теоретичні відомості, які допоможуть студентам визначати теплові ефекти, напрям, а також швидкості протікання гомогенних і гетерогенних хімічних реакцій. Посібник призначений ...
 • Теплофизика горения пылеугольного топлива 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Kalinchak, Valerii V.; Черненко, Олександр Сергійович; Chernenko, Oleksandr S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Монография содержит основы теории массообмена и химиче- ской кинетики при гомогенных и гетерогенных реакциях. Рассматри- вается массообмен и кинетика химических реакций углеродных час- тиц. Определяются и анализируются ...
 • Курс загальної фізики для біологів. Ч. 1 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Копійка, Олександр Кузьмич; Копейка, Александр Кузьмич; Kopiika, Oleksandr K. (2010)
  Курс загальної фізики для біологів в трьох частинах, побудований на лекційному матеріалі, який протягом багатьох років викладався студентам на біологічному факультеті Одеського національного уні-верситету імені І.І. ...
 • Збірник задач з молекулярної фізики 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Поліщук, Дмитро Дмитрович (2002)
  Збірник задач з молекуляної фізики складений відповідно до програми курсу «Загальна фізика» фізичних спеціальностей університетів. Він охоплює основні розділи молекулярної фізики. Кожен розділ збірника має декілька параграфів. ...
 • Збірник задач з механіки 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Поліщук, Дмитро Дмитрович (2001)
  Запропонований посібник є збірником задач з механіки, складених відповідно до програми курсу «Загальна фізика», для фізичних спеціальностей університетів. Він містить понад 200 задач з усіх розділів механіки, розміщених у ...
 • Курс загальної фізики для біологів. Ч. 3 

  Копійка, Олександр Кузьмич; Копейка, Александр Кузьмич; Kopiika, Oleksandr K. (2011)
  В третій частині посібника «Курс загальної фізики для біологів» розглянуто основні поняття і закони оптики, атомної та ядерної фізики. Головну увагу приділено розумінню читачем основ і змісту фізичних явищ, а також ...
 • Курс загальної фізики для біологів. Ч. 2. 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Копійка, Олександр Кузьмич; Kopiika, Oleksandr K.; Копейка, Александр Кузьмич (2011)
  У другій частині курсу загальної фізики для біологів викладено фізичні основи електрики, магнетизму та електромагнетизму. Головну увагу приділено з’ясуванню суті та змісту законів і понять, що входять до означених розділів ...
 • Химическая кинетика и массообмен 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S. (2012)
  Пособие предназначено для индивидуальной работы и самостоятельного ре- шения задач по курсу «Химическая кинетика и массообмен» студентов, спе- циализирующихся на кафедре теплофизики.
 • Прикладная физика аэрозолей 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Контуш, Сергей Михайлович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Контуш, Сергій Михайлович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Kontush, Serhii M.; Chernenko, Oleksandr S. (2012)
  Методическое пособие предназначено для практических и лабораторных ра- бот, решения задач из курса «Физика аэрозолей» для студентов кафедры теп- лофизики физического факультета Одесского национального университета им. И.И. ...
 • Механика жидкости и газа 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S. (2013)
  Научное издание содержит конспект лекций для части спецкурса «Механика жидкости и газа и физика аэрозолей», который читается на кафедре теплофизике Одесского националь- ного университета имени И.И. Мечникова.
 • Основи астрофізики 

  Панько, Олена Олексіївна; Панько, Елена Алексеевна; Panko, Olena O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Основи астрофізики» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – фізика та астрономія. ...
 • Кінематика та фізика тіл Сонячної системи 

  Панько, Олена Олексіївна; Панько, Елена Алексеевна; Panko, Olena O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Кінематика та фізика тіл Сонячної системи» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо- професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – ...
 • Зоряне небо та небесна сфера 

  Панько, Олена Олексіївна; Панько, Елена Алексеевна; Panko, Olena O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Зоряне небо та небесна сфера» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – фізика та астрономія. ...

View more