Recent Submissions

 • Фізика медичних аерозолів 

  Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Контуш, Сергій Михайлович; Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Контуш, Сергей Михайлович; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S.; Kontush, Serhii M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Штучні аерозолі знаходять широке застосування в багатьох областях людської діяльності: у хімічній, харчовій, парфумерно-косметичній, будівельній промисловості, медицині, сільському господарстві і т. д., що обумовлене їх ...
 • Хімічна кінетика та масообмін 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В даному навчальному посібнику представлені теоретичні відомості, які допоможуть студентам визначати теплові ефекти, напрям, а також швидкості протікання гомогенних і гетерогенних хімічних реакцій. Посібник призначений ...
 • Теплофизика горения пылеугольного топлива 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Kalinchak, Valerii V.; Черненко, Олександр Сергійович; Chernenko, Oleksandr S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Монография содержит основы теории массообмена и химиче- ской кинетики при гомогенных и гетерогенных реакциях. Рассматри- вается массообмен и кинетика химических реакций углеродных час- тиц. Определяются и анализируются ...
 • Курс загальної фізики для біологів. Ч. 1 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Копійка, Олександр Кузьмич; Копейка, Александр Кузьмич; Kopiika, Oleksandr K. (2010)
  Курс загальної фізики для біологів в трьох частинах, побудований на лекційному матеріалі, який протягом багатьох років викладався студентам на біологічному факультеті Одеського національного уні-верситету імені І.І. ...
 • Збірник задач з молекулярної фізики 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Поліщук, Дмитро Дмитрович (2002)
  Збірник задач з молекуляної фізики складений відповідно до програми курсу «Загальна фізика» фізичних спеціальностей університетів. Він охоплює основні розділи молекулярної фізики. Кожен розділ збірника має декілька параграфів. ...
 • Збірник задач з механіки 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Поліщук, Дмитро Дмитрович (2001)
  Запропонований посібник є збірником задач з механіки, складених відповідно до програми курсу «Загальна фізика», для фізичних спеціальностей університетів. Він містить понад 200 задач з усіх розділів механіки, розміщених у ...
 • Курс загальної фізики для біологів. Ч. 3 

  Копійка, Олександр Кузьмич; Копейка, Александр Кузьмич; Kopiika, Oleksandr K. (2011)
  В третій частині посібника «Курс загальної фізики для біологів» розглянуто основні поняття і закони оптики, атомної та ядерної фізики. Головну увагу приділено розумінню читачем основ і змісту фізичних явищ, а також ...
 • Курс загальної фізики для біологів. Ч. 2. 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Копійка, Олександр Кузьмич; Kopiika, Oleksandr K.; Копейка, Александр Кузьмич (2011)
  У другій частині курсу загальної фізики для біологів викладено фізичні основи електрики, магнетизму та електромагнетизму. Головну увагу приділено з’ясуванню суті та змісту законів і понять, що входять до означених розділів ...
 • Химическая кинетика и массообмен 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S. (2012)
  Пособие предназначено для индивидуальной работы и самостоятельного ре- шения задач по курсу «Химическая кинетика и массообмен» студентов, спе- циализирующихся на кафедре теплофизики.
 • Прикладная физика аэрозолей 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Контуш, Сергей Михайлович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Контуш, Сергій Михайлович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Kontush, Serhii M.; Chernenko, Oleksandr S. (2012)
  Методическое пособие предназначено для практических и лабораторных ра- бот, решения задач из курса «Физика аэрозолей» для студентов кафедры теп- лофизики физического факультета Одесского национального университета им. И.И. ...
 • Механика жидкости и газа 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S. (2013)
  Научное издание содержит конспект лекций для части спецкурса «Механика жидкости и газа и физика аэрозолей», который читается на кафедре теплофизике Одесского националь- ного университета имени И.И. Мечникова.
 • Основи астрофізики 

  Панько, Олена Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Основи астрофізики» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – фізика та астрономія. ...
 • Кінематика та фізика тіл Сонячної системи 

  Панько, Олена Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Кінематика та фізика тіл Сонячної системи» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо- професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – ...
 • Зоряне небо та небесна сфера 

  Панько, Олена Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Зоряне небо та небесна сфера» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – фізика та астрономія. ...
 • The Structure of Galaxy Clusters: Principal Components 

  Panko, Olena O. (2017)
  This review summarises the properties of galaxy clusters and their components, namely cluster morphology, richness, morphological types of cluster members and their morphology-density relation, velocity dispersion and ...
 • The Shape of Galaxy Structures 

  Panko, Olena O.; Juszczyk, Teresa; Biernacka, Monika; Flin, Piotr (The Astrophysical Journal, 2009)
  An analysis is presented for a statistically complete sample of 547 galaxy structures with z 0.16, each containing at least 10 objects. The sample was divided according to structure richness, representing 10 richness ...
 • The Properties of Nearby Galaxy Structures 

  Biernacka, Monika; Flin, Piotr; Juszczyk, T.; Panko, Olena O. (2009)
  We constructed the statistically uniform catalogue of 6188 galaxy structures, having at least 10 members in the structure field. These structures were extracted through the application of the Voronoi tessellation to ...
 • The Orientation of Galaxies in Galaxy Clusters 

  Godlowski, Wlodzimierz; Pajowska, Paulina; Panko, Olena O.; Flin, Piotr (2010)
  We present an analysis of the spatial orientations of galaxies in 247 optically selected rich Abell clusters which have at least 100 members in the considered area.We investigated the relation between angles that give ...
 • The Investigation of the Luminosity Function for Sample 6168 Galaxy Clusters 

  Godlowski, Wlodzimierz; Popiela, Joanna; Biernacka, Monika; Bajan, Katarzyna; Panko, Olena O.; Pajowska, Paulina; Flin, Piotr (2018)
  The issue of construction of the luminosity function is an important problem for analysis of large scale structure statistics and interpretation of astronomical object counts In the present paper we discuss the the issure ...
 • The Evolution of Low-Redshift Galaxy Structures 

  Biernacka, Monika; Flin, Piotr; Panko, Olena O. (2009)
  Ellipticities for 6188 low-redshift (z < 0.18) poor and rich galaxy structures have been examined along with their evolution using an optical observational base that is statistically complete. The shape of each ...

View more