Останні додані

 • Елементи теорії похибок та наближення функцій 

  Таірова, Марія Сергіївна. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
 • Диференціальні рівняння: навч. посіб. для студ. 2 курсу, Ч.2 

  Самкова, Галина Євгенівна (2007)
  Самкова, Галина Євгенівна. Диференціальні рівняння [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 2 курсу, Ч.2 / Г. Є. Самкова, О. А. Тінгаєв, Н. В. Шарай; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. диференціальних рівнянь. – ...
 • Збірник тестових завдань з вищої алгебри 

  Савастру, Ольга Володимирівна (2014)
  Як відомо, одним із заходів, спрямованих на підвищення якості вищої освіти є застосування тестового контролю як ефективного методу діагностики рівня засвоєння навчального матеріалу. Пропонований збірник тестових завдань ...
 • Теория вероятности : учеб.-метод. пособ 

  Процеров, Юрий Сергеевич (2015)
  Данное методическое пособие ставит своей целью оказать помощь студентам направления 6.040301 «Прикладная математика» в изучении курса «Теория вероятности». В нем подробно и систематично изложены основные темы программы ...
 • Методичні вказівки до курсу "Математичне моделювання деяких задач механіки і техніки" 

  Процеров, Юрій Сергійович (2015)
  Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності «Прикладна математика». При підготовці цих вказівок ми виходили з наступного висловлення академіка А.А. Самарського: «Багаторічні і складні пошуки призвели прикладну ...
 • Методические указания к курсу "Асимптотические методы в анализе" 

  Процеров, Юрий Сергеевич (2015)
  Данные методические указания посвящены изучению основных методов получения асимптотических оценок интегралов, содержащих большой параметр: метод интегрирования по частям, метод Лапласа, метод стационарной фазы, метод ...
 • Математическая статистика 

  Процеров, Юрий Сергеевич (2016)
  Данное учебно-методическое пособие ставит своей целью оказать помощь студентам III-го курса направления 6.040301 «Прикладная математика» в изучении курса «Математическая статистика». В нем подробно и систематично изложены ...
 • Кластерный анализ. Терминология, методы, задачи 

  Леончик, Евгений Юриевич (2011)
  Конспект содержит методические указания по кластерному анализу для лиц, применяющих статистические методы при решении практических задач. Данное пособие имеет своей целью сделать обзор литературы по этому интересному методу ...
 • Теорія ймовірностей і математична статистика 

  Курбатова, Ірина Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Курс теорії ймовірностей і математичної статистики для студентів економіко-правового факультету та ІМЕМ ОНУ розрахований на І семестр другого курсу. Дані методичні вказівки покликані надати допомогу при підготовці ...
 • Методичний посібник до курсу "Функціональний аналіз": для студ. ф-ту прикладної математики та механіки 

  Круглов, Віктор Євгенович (2000)
  Цій методичний посібник відповідає в основному програмі курсу “Функціональний аналіз”, який читається студентам факультету Прикладної математики та механіки. Вивчення курсу функціонального аналізу на українській мові ...
 • Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп'ютерна математика" : для студ. І курсу напряму підготовки "Механіка" 

  Косирева, Ліаліна Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Зміст Програмування алгоритмів з використанням функцій. Створення методів. Обробка рядків. Пошук рядка, що задовольняє заданій умові. Рядки і текстові файли. Робота з текстовими файлами. Робота з бінарними файлами. Створення ...
 • Теория функций действительного переменного 

  Кореновский, Анатолий Анатолиевич (2005)
  Данный курс лекций был прочитан студентам третьего курса факультета математики Института математики, экономики и механики Одесского госуниверситета в 1996 - 1997 учебном году. Курс рассчитан на два семестра. Он содержит ...
 • Дифференциальные свойства функций действительной переменной 

  Кореновский, Анатолий Анатолиевич (1997)
  Данные лекции предназначены для студентов старших курсов математических факультетов университетов. По существу они представляют собой продолжение традиционного в университетской программе курса "Мера и интеграл Лебега", ...
 • Весовые оценки для максимального оператора Харди-Литтлвулда 

  Кореновский, Анатолий Анатолиевич (1998)
  Данный специальный курс предназначен для студентов-математиков, специализирующихся в области теории функций действительного переменного. Его можно воспринимать как первое знакомство с одним из направлений теории функций — ...
 • Курс загальної фізики [Т.2 : Молекулярна фізика] 

  Козицький, Сергій Васильович; Золотко, Андрей Никонович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
  Цей підручник є другим томом «Курсу загальної фізики». У ньому викладено основні питання молекулярної фізики, передбачені навчальним планом для фізичних спеціальностей університетів. Основну увагу приділено розгляду ...
 • Курс загальної фізики 

  Козицький, Сергій Васильович; Поліщук, Дмитро Дмитрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
  Даний підручник є першим томом «Курсу загальної фізики». У ньому викладено основи класичної механіки, базові питання механіки теорії відносності та спеціальні питання механіки, передбачені навчальним планом даного курсу ...
 • Застосування математичного моделювання для оцінки ефективності медичної реабілітації пацієнтів зі структурно-функціональними змінами кістково- м’язової системи 

  Кічмаренко, Ольга Дмитрівна; Ігнатьєв, О. М.; Турчин, М. І.; Прутіян, Т. Л.; Шанигін, А. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Остеопороз (ОП) є актуальною проблемою сьогодення. В Україні на ОП хворіє 250 млн. жінок та 90 тис. чоловіків, такі показники зумовлені складною економічною ситуацією, наявністю коморощної патологи, несвоєчасною та ...
 • Курс лекций по математическому анализу: : в 2 ч. [Ч. 2] 

  Коляда, Виктор Иванович; Кореновский, Анатолий Александрович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2010)
  Данный курс лекций предназначен для студентов математических факультетов. Изложенный материал рассчитан на 280 лекционных часов при условии, что имеется примерно столько же часов практи- ческих или лабораторных занятий. ...
 • Введение в анализ Фурье 

  Коляда, Виктор Иванович; Кореновский, Анатолий Александрович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2014)
  Предлагаемое учебное пособие представляет собой краткое введение в классический анализ Фурье. В нем изложены основные понятия и результаты, относящиеся к тригонометрическим рядам Фурье, преобразованиям Фурье и ортогональным ...
 • Лекції з курсу "Класична механіка" 

  Затовський, Олександр Всеволодович; Олєйнік, Вячеслав Петрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  У природі існує безліч тіл, які в процесі руху настільки мало змінюють свою форму та розміри, що цими змінами можна знехтувати, і вивчати закони їхнього руху у припущенні, що відстані між частинками тіл не змінюються. Такі ...

View more