Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27982
Title: Заповіт подружжя: проблеми теорії та практики
Authors: Федорук, Н. О.
Канзафарова, Ілона Станіславівна
Канзафарова, Илона Станиславовна
Kanzafarova, Ilona S.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 76-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 22-24 квітня 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
Issue Date: 2020
Keywords: заповіт
подружжя
цивільне право
шлюб
Abstract: Спадкове право України (як підгалузь національного цивільного права) з прийняттям і введенням в дію Цивільного кодексу України 2003 р. (далі – ЦК України) зазнало змін, які протягом усього періоду чинності цього нормативноправового акту активно вивчаються в юридичній літературі. Одним із найпопулярніших предметів дослідження сучасних вітчизняних цивілістів, що вивчають проблематику спадкового права, є заповіт подружжя, хоча у ЦК України йому присвячено лише одну статтю – 1243 [1]. На нашу думку, такий інтерес до цього питання можна пояснити, з одного боку, тим, що заповіт подружжя став однією із новел цивільного права України, з іншого – низкою проблем, які були спричинені введенням такого різновиду заповітів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27982
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40-43.pdf303.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.