Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27966
Title: Автоматизація обліку основних засобів на підприємстві
Authors: Почепинська, Г. Ю.
Гузь, Дар'я Олександрівна
Гузь, Дарья Александровна
Huz, Daria O.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 76-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 22-24 квітня 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
Issue Date: 2020
Keywords: господарська діяльність
підприємство
бухгалтерський облік
Abstract: Використання сучасних інформаційних технологій в бухгалтерському обліку надає можливість отримання своєчасної та достовірної інформації про господарську діяльність підприємства з метою прийняття ефективних управлінських рішень та забезпечення його стійкого розвитку. Створення підприємства передбачає інвестування значної частини капіталу в матеріальні цінності, що призначаються для довгострокового використання як засоби праці, становлять основу виробничих потужностей підприємства та є його основними засобами. Оскільки основні засоби мають значну питому вагу в загальній сумі активів підприємства, вони є одним із найважливіших об’єктів фінансового обліку. Саме тому, автоматизація обліку основних засобів на підприємстві підвищить рівень контролю за їх рухом, організації синтетичного та аналітичного обліку з метою ефективного управління діяльністю підприємства.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27966
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
218-221.pdf300.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.