Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27964
Title: Особливості оподаткування благодійної допомоги: міжнародний та вітчизняний досвід
Authors: Панчева, Ю. С.
Кусик, Наталія Львівна
Кусик, Наталья Львовна
Kusyk, Nataliia L.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 76-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 22-24 квітня 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
Issue Date: 2020
Keywords: Україна
оподаткування
благодійна допомога
Abstract: Досліджувана тема є актуальною, оскільки з погляду на сучасний стан соціальної, фінансово-економічної та політичної сфери, виникає велика кількість питань щодо забезпечення цих сфер, як в Україні, так і у світі в цілому. Так, сьогодні, держава вже нездатна самостійно вирішувати всі соціально-економічні проблеми, а тому потребує залучення додаткових джерел. Один з варіантів покращення цього становища – добровільна безоплатна передача фізичною або юридичною особою коштів або іншого майна у власність бенефіціара для досягнення відповідних цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку – благодійна допомога .
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27964
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
212-214.pdf292.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.