Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27914
Title: Міграційна політика ЄС
Authors: Узун, Юлія Вадимівна
Коч, Світлана Вадимівна
Узун, Юлия Вадимовна
Коч, Светлана Вадимовна
Uzun, Yuliia V.
Koch, Svitlana V.
Citation: Узун Ю.В., Коч С. В. Міграційна політика ЄС: методичні вказівки та завдання до навчального курсу / Узун Ю.В., Коч С.В. – Одеса: ТОВ «Удача», 2019 – 43 с.
Issue Date: 2019
Keywords: політична міграціологія
політична наука
Європейський союз
міграційний фактор
соціально-політичний розвиток
національно-державне будівництво
міграційна стратегія
геостратегічний потенціал
Abstract: Політична міграціологія – новий напрям в політичних науках, який побудований на матеріалах досліджень взаємозв'язку сучасних міграційних і політичних процесів як на глобальному, регіональному, так і локальному рівнях. Навчальна дисципліна «Міграційна політика країн ЄС» викладається на факультеті міжнародних відносин, політології та соціології студентам спеціальностей «політологія», «соціологія» та «міжнародні економічні відносини». Особлива увага приділяється міграційної складової політичного процесу в Європі та країнах Європейського союзу. Значну увагу зосереджено на аналізі тенденцій взаємозумовленості міграційної та політичної динаміки в межах Європейського простору. Мета дисципліни полягає у визначенні місця і ролі міграційного фактору в політичному житті Європейського союзу. Передбачається визначення значення міграційної політики держав, як форми тактичного реагування на міграційні та демографічні виклики та створення умов для формування політичної консолідованої стратегії ЄС щодо формування якості міграційних потоків в межах Союзу. Курс розрахований на один навчальний семестр, він включає 40 годин лекцій, 20 семінарських занять, 30 годин індивідуальної й 30 годин самостійної роботи студентів. Завданнями курсу є: § ознайомлення в роллю міграційних процесів в історії людства; § визначення ролі міграцій в процесах соціально-політичного розвитку; § ознайомлення з роллю і значенням впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток територій Європи; § ознайомлення з міграційною політикою як елементом стратегії національно-державного будівництва; § ознайомлення з процесами взаємовпливу національних інтересів і державних міграційних стратегій; з динамікою сучасних міграційних процесів в регіонах та з формами міграційної політики в країнах ЄС; § розуміння впливу методів регулювання міграційних потоків на формування «якісних» характеристик населення як геостратегічного потенціалу держави.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27914
Other Identifiers: УДК 342.721:314.7
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mihratsiina_polityka.pdf22.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.