Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27913
Title: Взаємодія з органами державної влади
Authors: Узун, Юлія Вадимівна
Коч, Світлана Вадимівна
Узун, Юлия Вадимовна
Коч, Светлана Вадимовна
Uzun, Yuliia V.
Koch, Svitlana V.
Citation: Узун Ю.В., Коч С. В. Взаємодія з органами державної влади: методичні вказівки та завдання до навчального курсу / Узун Ю.В., Коч С.В. – Одеса: ТОВ «Удача», 2019 – 44 с.
Issue Date: 2019
Keywords: державна влада
політико-правові засади
громадянське суспільство
походження держави
аналіз
громадські інститути
соціальний інститут
обов’язки громадян
права громадян
Abstract: Дисципліна «Взаємодія з органами державної влади» спрямований на вивчення основ політико-правових засад, форм та процедур взаємодії громадян та інститутів громадянського суспільства з органами державної влади. Дисципліна викладається на факультеті міжнародних відносин, політології та соціології студентам спеціальності «політологія» на першому курсі. Курс розрахований на один навчальний семестр, він включає 24 годин лекцій, 34 семінарських занять, 20 годин індивідуальної й 20 годин самостійної роботи студентів. Дисципліна є обов’язковою. Підсумкова фрома контролю – іспит. Особлива увага приділяється вивченню концептуально-теоретичним аспектам в аналізі походження держави та суспільства, владних та громадських інститутів, правових механізмів контролю публічної та приватної сфери. Держава вивчається як соціальний інститут, як політична, структурна, територіальна організація суспільства. Представлено процес взаємодії між інститутами держави і громадського суспільства, яке обмежує державу, як інститут примусу. Актуальним є вивчення сучасних підходів до інтерпретації механізмів взаємодії між державою та суспільством в ракурсі прав та обов’язків громадян. Представлено аналіз форм політичної участі, як право і як обов’язок в контексті права на аполітичність та абсентеізм. Мета дисципліни полягає у вивченні досвіду зарубіжних країн та України щодо реалізації системи демократичних взаємовідносин між суб’єктами громадсько-політичних відносин. Вивчення дисципліни спрямоване на формування компетентностей: КЗП-08.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27913
Other Identifiers: УДК: 324: 342.8
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
interaction.pdf590.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.