Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27911
Title: Країнознавство
Authors: Коч, Світлана Вадимівна
Коч, Светлана Вадимовна
Koch, Svitlana V.
Citation: Коч С. В. Країнознавство: методичні вказівки та завдання до навчального курсу / С.В. Коч – Одеса: ТОВ «Удача», 2019 – 49 с.
Issue Date: 2019
Keywords: країнознавство
політична карта
сучасність
соціально-економічний процес
політичний процес
міждисциплінарний зв’язок
міжнародні кордони
територіальний спор
індекс Герфіндаля – Хіршмана
основи регіонознавства
економіко-географічне описання
Abstract: Країнознавство – наука, яка займається комплексним вивченням країн та їх регіонів, систематизує інформацію про їх природу, населення, господарство, культуру і соціальнополітичну організацію. Курс «країнознавство» викладається на першому курсі підготовки бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Курс розрахований на один навчальний семестр, він включає 30 годин лекцій, 30 семінарських занять, 30 годин індивідуальної й 30 годин самостійної роботи студентів. Мета дисципліни полягає у вивченні історичних, політичних, економічних та цивілізаційних закономірностей формування сучасної політичної карти світу. Оволодіння дисципліною передбачає пізнання соціально-економічних, політичних процесів, які обумовлюють різноманіття типів акторів на міжнародній арені, просторової організації країн як результату взаємодії їх територіальних елементів, суспільного і природного характеру, а також аналіз особливостей трансформації сучасної політичної карти світу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27911
Other Identifiers: УДК 908/913/914/919(4+57+73+71)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
krainoznavstvo.pdf799.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.