Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2791
Title: Роль атмосферного внеску в баланс азоту дельтової частини Дністра і Дністровського лиману
Other Titles: Role of atmospheric input into nitrogen balance of deltaic parts of the Dnister River and the Dnister Liman
Authors: Медінець, Сергій Володимирович
Медінець, Володимир Іванович
Грузова, Ірина Львівна
Котогура, Світлана Станіславівна
Солтис, Інна Євгенівна
Medinets, Sergiy V.
Medinets, Volodymyr I.
Gruzova, Iryna L.
Kotohura, Svitlana S.
Soltys, Inna Ye.
Мединец, Владимир Иванович
Мединец, Сергей Владимирович
Citation: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. "Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення".- Одеса: ТЕС, 2012. - С.99-102
Issue Date: Sep-2012
Keywords: Дністровський лиман
азот
дельта Дністра
евтрофікація
біогенне забруднення
Dnister Liman
Nitrogen
Dnister Delta
eutrophication
pollution with nutrients
Abstract: В доповіді наведені і аналізуються результати експериментального визначення сумарних (сухих та вологих) відкладень загального азоту і його неорганічних сполук нітратів, нітритів і амонію. Розраховано щорічні потоки сполук азоту, які надходять з атмосферними відкладеннями на окремі райони дельтової частини Дністра: Дністровський і Кучурганський лимани і плавнева зона.
The results of experimental determination of total (dry and wet) depositions of total nitrogen and its inorganic compounds (nitrates, nitrites and ammonium) have been presented and analyzed in the report. Annual flows of nitrogen compounds entering with atmospheric depositions certain areas of the deltaic parts of the Dnister (the Dnister Liman, the Kuchurgan Liman and reed-bed zone) have been calculated
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2791
Appears in Collections:Статті та доповіді РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf394.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.