Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27881
Title: Нанокомпозити на основі гідрофосфату цирконію та графен оксиду – перспективні матеріали для вилучення сполук урану (VI) з модельних розчинів
Authors: Перлова, Ольга Вікторівна
Дзязько, Юлія С.
Іванова, І. С.
Пальчик, О. В.
Перлова, Ольга Викторовна
Perlova, Olha V.
Citation: Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2020: матеріали ІV Всеукраїн. наук. конф. (Дніпро, 10 квіт. 2020 р). – Дніпро: “Середняк Т.К.”, 2020.
Issue Date: 2020
Keywords: графен оксид
катіонообмінна спроможність
аніообмінна активність
розкриті нанотрубки
Abstract: Відомо, що графен оксид (ГО) характеризується розвиненою поверхнею та підвищеною катіонообмінною спроможністю завдяки карбоксильним та фенольним групам [1]. Додавання невеликої кількості цієї вуглецевої складової до амфотерних іонітів (гідратованих оксидів багатовалентних металів) підвищує їх катіонообмінну спроможність та пригнічує аніообмінну активність [2]. Можна передбачити, що модифікування неорганічних катіонітів, таких як гідрофонфати металів IV групи, призведе до покращення їх функціональних властивостей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27881
Other Identifiers: УДК 621.763:544.723
Appears in Collections:Статті та доповіді ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40-43.pdf480.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.