Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27831
Title: Матриці та системи лінійних рівнянь
Authors: Савастру, Ольга Володимирівна
Яковлева, Ольга Миколаївна
Драганюк, Сергій Володимирович
Болдарєва, Ольга Миколаївна
Савастру, Ольга Владимировна
Savastru, Olga V.
Citation: Савастру О. В. Матриці та системи лінійних рівнянь: навч. посіб.. – Одеса : Одес.нац. ун-т ім. І. І. Мечникова,2019. – 120 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: алгебра матриць
алгебраїчні рівняння
метод Жордана-Гауса
метод Штифеля
матричні рівняння
обернена матриця
скалярні матриці
одинична матриця
транспонування матриці
множення матриць
побудова матриці
Abstract: Алгебра як наука починається з уміння додавати, множити, підносити до ступеня цілі числа. Формальна, але одразу не очевидна, заміна чисел буквами, дозволяє діяти за аналогічними правилами в рамках узагальнених алгебраїчних систем. Таким чином, алгебра як наука на сучасному етапі присвячена в основному описанню конкретних та абстрактних алгебраїчних структур: груп, кілець, полів, модулів, векторних просторів і таке інше. Під абстрактною оболонкою більшості аксіоматичних теорій алгебри ховаються цілком конкретні задачі теоретичного характеру, розв’язання яких приводить до важливих узагальнень. У свою чергу, розвинута теорія дає імпульс та засоби до розв’язання нових задач. Складна взаємодія теоретичних і прикладних аспектів теорії притаманна всій математиці. Алгебра є важливим розділом математики. Методи цього розділу застосовуються як у шкільному курсі, так і в дослідженнях багатьох питань сучасної математики. Теорія матриць – одна з основних складових частин лінійної алгебри. Вона має багато застосувань не тільки в алгебрі, а й в геометрії, математичному аналізі, теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та, по суті, у будь-якій математичній теорії. Крім того, ця теорія широко використовується і в інших науках, зокрема, економіці та інженерній справі. Отже, без теорії матриць не обходиться викладання математики не тільки в педагогічних, але й в технічних, військових та інших ЗВО. Уперше матриця під назвою «Магічний квадрат» згадується ще у Стародавньому Китаї. Подібні квадрати пізніше були відомі арабським математикам.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27831
ISBN: 978-617-689-350-9
Other Identifiers: УДК 512.64
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
savastru.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.