Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27811
Title: Комплексна географічна практика
Authors: П'яткова, Алла Вікторівна
Пяткова, Алла Викторовна
Буяновський, Андрій Олександрович
Біланчин, Ярослав Михайлович
Буяновский, Андрей Александрович
Биланчин, Ярослав Михайлович
Buianovskyi, Andrii O.
Bilanchyn, Yaroslav M.
Piatkova, Alla V.
Citation: Комплексна географічна практика : навч.-метод. посіб. / А. В. П'яткова, Л. В. Гижко, А. О. Буяновський, Я. М. Біланчин; за ред. Я. М. Біланчина; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 153 с. : рис., табл.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: геологічна будова
фізико-географічна характеристика
рельєф
клімат
поверхневі, ґрунтові та підземні води
каркасні лінії
ерозійні форми рельєфу
вимірювання глибини
швидкість течії
грунти Лісостепу
еродованість ґрунтів
орієнтування на місцевості
геологічне відслонення
польовий опис рослинності
ґрунтовий розріз
Abstract: Отже основною метою комплексної географічної практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань та навичок студентів з загально професійних предметів та дисциплін предметної підготовки (загальне землезнавство, ґрунтознавство, геологія), а також отримання навичок для подальшого вивчення геоморфології, гідрології, метеорології та біогеографії. Основні задачі практики: - закріплення теоретичних знань, отриманих під час проходження курсів з дисциплін «Загальне землезнавство», «Ґрунтознавство», «Основи загальної та історичної геології»; - формування навичок спостережень географічних явищ та процесів безпосередньо на місцевості; - опанування методики польових досліджень природних систем та окремих компонентів (геологічні відслонення, рельєф, рослинність, гідрологічні об’єкти, ґрунтовий покрив); - розвиток географічного мислення; - надбання навичок камеральної обробки польових матеріалів та їх графічного відображення; - розвиток навичок дослідницької роботи та наукової творчості; - надбання навичок користування найпростішими приладами (компас, рулетка, гірський компас, мірні рейки, ватерпас тощо); метеорологічними приборами (термометр, барометр, анемометр); гідрологічними приборами (поплавки, вертушки); - оволодіння навичками орієнтування на місцевості за допомогою карти, компасу, місцевих ознак; - оволодіння основами техніки різних видів туризму, туристичної топографії, техніки безпеки у польових умовах, організації побуту під час експедицій.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27811
Other Identifiers: УДК 551.4
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
geographical_practice.pdf7.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.