Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27801
Title: Стратегічна культура та зовнішня політика України
Authors: Коваль, Ігор Миколайович
Koval, Ihor M.
Коваль, Игорь Николаевич
Брусиловська, Ольга Іллівна
Brusylovska, Olha I.
Брусиловская, Ольга Ильинична
Дубовик, Володимир Алімович
Дубовик, Владимир Алимович
Dubovyk, Volodymyr A.
Сіновець, Поліна Андріївна
Синовец, Полина Андреевна
Sinovets, Polina A.
Глебов, Сергій Володимирович
Максименко, Ірина Володимирівна
Максименко, Ирина Владимировна
Maksymenko, Iryna V.
Кузьмін, Денис Валерійович
Кузьмин, Денис Валерьевич
Kuzmin, Denys V.
Глебов, Сергій Володимирович
Покась, Михайло Сергійович
Покась, Михаил Сергеевич
Pokas, Mykhailo S.
Тарасюк, Юлiя Матвiївна
Тарасюк, Юлия Матвеевна
Tarasiuk, Yuliia M.
Зубаренко, Ірина Валеріївна
Зубаренко, Ирина Валерьевна
Zubarenko, Iryna V.
Побле, Дмитро
Задорожня, Аліна Григорівна
Майстренко, Юлія Іванівна
Майстренко, Юлия Ивановна
Maistrenko, Yuliia I.
Citation: Стратегічна культура та зовнішня політика України : монографія. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017.- 264 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: стратегічна культура
держава
система символів
стратегічні цілі
преференції
зовнішня політика
стратегічний підхід
українська державність
Abstract: Стратегічна культура держави — це інтегрована система символів, відображених у мові, аналогіях, міфах, метафорах, повсякденних ритуалах, що створює стійкі стратегічні цілі/преференції щодо ролі сили (економічної, військової, політичної) в міждержавних відносинах. Стратегічна культура пов’язана з розділеними віруваннями, моделями поведінки, що виросли із загального досвіду і прийнятих наративів (усних і письмових), які міняють колективну ідентичність та відношення до інших груп, та які визначають припустимі цілі і методи для досягнення завдань у сфері безпеки. Нинішня зовнішня політика потребує цілісного реалістичного бачення та стратегічного підходу. Наразі це фактично поле битви, де визначається майбутнє української державності. Стратегічне мислення обумовлюється кількома конкретними речами. По-перше, здатністю визначати пріоритети, а не переслідувати безліч різних цілей за принципом «за все добре та проти усього поганого». По-друге, умінням адекватно оцінити середовище, в якому ми знаходимося, окресливши його фундаментальні характеристики, ключові тенденції розвитку, можливості і ризики, які генеруються для держави вже сьогодні. По-третє, спроможністю, нехай і принципово обмеженою, передбачити контури майбутнього.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27801
ISBN: 978-617-689-239-7
Other Identifiers: УДК 327-049.5(477):355.43
Appears in Collections:Монографії ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strateg_kultura.pdf9.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.