Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27800
Title: Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки
Authors: Коваль, Ігор Миколайович
Koval, Ihor M.
Коваль, Игорь Николаевич
Брусиловська, Ольга Іллівна
Brusylovska, Olha I.
Брусиловская, Ольга Ильинична
Петкова, Ольга Володимирівна
Шелест, Ганна Володимирівна
Глебов, Сергій Володимирович
Кулешова, Карина Ігорівна
Максименко, Ірина Володимирівна
Романова, Ольга Володимирівна
Задорожня, Аліна Григорівна
Багацький, Євген Володимирович
Покась, Михайло Сергійович
Покась, Михаил Сергеевич
Pokas, Mykhailo S.
Дубовик, Володимир Алімович
Дубовик, Владимир Алимович
Dubovyk, Volodymyr A.
Сіновець, Поліна Андріївна
Синовец, Полина Андреевна
Sinovets, Polina A.
Чебан, Олександр Якович
Зубаренко, Ірина Валеріївна
Зубаренко, Ирина Валерьевна
Zubarenko, Iryna V.
Габер, Євгенія Василівна
Максименко, Ирина Владимировна
Maksymenko, Iryna V.
Citation: Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 412 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: міжнародні відносини
політика
держава
глобальна трансформація
політична думка
конфліктологія
врегулювання конфліктів
новий регіоналізм
ядерний чинник
Україна
Abstract: Подана монографія продовжує традиційні для школи Аппатова наукові розвідки в галузі вивчення сучасної наукової думки. Автори колективної монографії брали участь у вивченні окремих аспектів теми ІСН ОНУ імені І. І. Мечникова «Міжнародні відносини й політика держав в умовах глобальних трансформацій: концептуальні виміри та зовнішньополітична практика» (державна реєстрація № 0107U012509), що була зорієнтована на науково-аналітичне забезпечення діяльності урядових і неурядових організацій нашої країни. Для викладення матеріалу було обрано проблемний підхід, що дозволяє зосередитись на найбільш суттєвих характеристиках об’єкта дослідження. Вибір ілюстративного матеріалу визначався перш за все намаганням продемонструвати як провідні, так і нові оригінальні тенденції в розвитку міжнародних відносин протягом останніх 25 років. Робота знаходиться на межі кількох гуманітарних дисциплін, що обумовило її специфіку й методи, що було використано. Монографія відображає стан сучасної політичної думки за напрямами, що досліджувались кафедрою міжнародних відносин ОНУ імені І. І. Мечникова та знайшли відображення в захищених її членами дисертаційних дослідженнях. Відповідно праця структурно поділяється на п’ять розділів, кожний з яких освітлює окремий аспект міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27800
ISBN: 978-617-689-160-4
Other Identifiers: УДК 327.019.52:316.423.2
Appears in Collections:Монографії ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mignar_politika2016.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.