Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27784
Title: Турецька мова. Частина ІІ.
Authors: Шаглі, Ганна Іванівна
Шагли, Анна Ивановна
Shahli, Hanna I.
Citation: Шаглі Г. І. Турецька мова. Ч. ІІ : навч.-метод. посіб. / Г. І. Шаглі. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 182 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: редуплікація прикметників
дієприкметник теперішнього-минулого часу
післяйменник tarafından
розділові числівники
питальне слово ne
післяйменник başka
післяйменник gibi
післяйменник kadar
післяйменник göre
післяйменник doğru
безафіксний ізафет
використання дат
наказовий спосіб
Series/Report no.: ;Ч. ІІ.
Abstract: Навчально-методичний посібник з турецької мови підготовлений для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ОНУ імені І. І. Мечникова, але він також підійде для кожного, хто захоче оволодіти глибшими знаннями з турецької мови. Цей посібник є продовженням до навчальнометодичного посібника «Турецька мова. Частина І». Посібник складається з восьми граматичних та мовленнєвих розділів. У кінці посібника наведені тексти для читання з практичною частиною. Кожен граматичний розділ, у свою чергу, ділиться на кілька граматичних тем. Мовленнєві розділи присвячені одній тематиці. Кожен розділ супроводжується необхідним словником. Лексичний та граматичний матеріали викладені так, що вони ускладнюються від теми до теми. Кожен граматичний розділ містить у собі зрозумілі правила та необхідну кількість вправ для їх відпрацювання. У посібнику розглянуті такі граматичні теми: прикметник, дієприкметник, дієприслівник, числівник, післяйменники: başka, kadar, gibi, göre, doğru, широкий час, форми можливості та неможливості здійснення дії, пасивний стан, безафіксний ізафет, бажально-наказовий спосіб, використання афікса ki, словотвірний афікс cı та інші граматичні правила, які необхілні для набуття вмінь у спілкуванні на побутову тематику. Кожен мовленнєвий розділ – це один або декілька текстів, які відповідають певній тематиці, та вправи для закріплення лексичного матеріалу. В кінці навчально-методичного посібника зібрані тексти для домашнього читання. До кожного тексту розроблений свій словник, До деяких текстів також є питання для перевірки отриманої інформації та вдосконалення отриманих знань.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27784
ISBN: 978-617-689-322-6
Other Identifiers: УДК 811.512.161’243(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turkish_language.pdf619.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.