Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27751
Title: Екологія людини
Authors: Кожемяк, Марина Анатоліївна
Кожемяк, Марина Анатольевна
Kozhemiak, Maryna A.
Citation: Кожемяк М. А. Екологія людини: методичні вказівки до практичних робіт для студентів ІІІ курсу факультету хімії та фармації «Спеціальність 014 Середня Освіта (Хімія)». – Одеса, 2019. – 43c.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: забруднення повітря
навколишнє середовище
автотранспорт
стічні води
радіаційний ризик
мікроклімат приміщення
біоритм організму
фізичний розвиток
Abstract: Екологія людини - це наука, що вивчає закономірності взаємодії людини з людиною та з його навколишнім середовищем, тобто, умови життя людини та їх вплив на людський організм. Дисципліна “Екологія людини” входить у блок природничо-наукових дисциплін та вивчається з метою формування та розвитку екологічного мислення студента, а також формування у студентів здатності діяти в напрямку поліпшення якості навколишнього середовища в професійній та побутовій діяльності. Основне завдання курсу – систематизація знань про взаємодію організмів, у тому числі людини, із середовищем, формування загальних основ системного погляду на природні процеси як бази для оптимізації антропогенної діяльності в навколишньому світі з метою пошуку шляхів щодо стабільного та сталого розвитку.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27751
Other Identifiers: УДК 504.75
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
human_ecology.pdf901.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.