Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2775
Title: Острів Зміїний. Aбіотичні характеристики
Other Titles: Zmiinyi Island. Abiotic Characteristics
Authors: Сминтина, Валентин Андрійович
Медінець, Володимир Іванович
Газєтов, Євген Іванович
Smyntyna, Valentyn A.
Medinets, Volodymyr I.
Gazyetov, Yevgen I.
Сучков, Ігор Олександрович
ОНУ імені І. І. Мечникова
Suchkov, Igor O.
Сучков, Игорь Александрович
Citation: Острів Зміїний. Абіотичні характеристики = Zmiinyi Island. Abiotic characteristics / В. А. Сминтина, В. І. Медінець, Є. І. Газєтов, І. О. Сучков, Я. М. Біланчин [та ін.]; отв. ред. В. І. Медінець; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2008 . – 171 с. : рис., табл., 14 л. іл. – (Науковий проект "Острів Зміїний" / керівник проекту В. А. Сминтина) . - Передм.: укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд.
Issue Date: 2008
Publisher: Одеса : Астропринт
Keywords: острів Зміїний
екосистема
абіотичні характеристики
геологічна будова
грунтоутворення
кліматичні дослідження
метеорологічні дослідження
атмосферно-хімічні дослідження
астрономічні дослідження
The Zmiinyi Island
ecosystem
abiotic characteristics
geological structure
soil cover
climatic studies
meteorological studies
atmospheric chemistry studies
astronomical studies
Abstract: Основна частина монографії являє собою узагальнення отриманих науковцями ОНУ ім. І. І. Мечникова в останні роки даних про стан екосистеми о. Зміїного. Головна увага приділялась аналізу абіотичних характеристик (фізико-географічних, метеорологічних і кліматичних, атмосферно-хімічних і оптичних, геологічних і ґрунтознавчих). Монографія присвячена питанням унікальної геологічної будови острова, процесам острівного ґрунтоутворення, окремим властивостям атмосфери над островом, тобто була сфокусована на вивченні особливостей абіотичної компоненти острівної екосистеми. Крім того, в монографії розглянуті і перспективні напрямки використання острова для проведення астрономічних спостережень.
The main part of the monograph contains generalised data on the state of the Zmiinyi Island ecosystem collected by the researchers of Odessa National 1.1. Mechnikov University. The main attention was dedicated to the analyses of abiotic characteristics (physical & chemical, meteorological and climatic, atmospheric & chemical and optical, geological and soil). The monograph is dedicated to the matters of unique geological structure of the island, soil forming processes, certain properties of atmosphere over the island, i. e. focused at the studies of the island ecosystem's abiotic component peculiarities. Besides, the monograph is considering promising uses of the island to conduct astronomic observations.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2775
Appears in Collections:Статті та доповіді РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf522.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
25eng.pdf517.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.