Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27747
Title: Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Ч.1. Санітарно-гігієнічні вимоги до показників шуму. Дія шуму на організм і здоров’я людини
Authors: Гвоздій, Свiтлана Петрiвна
Устянська, Ольга Володимирівна
Гвоздий, Светлана Петровна
Устянская, Ольга Владимировна
Hvozdii, Svitlana P.
Ustianska, Olha V.
Citation: Гвоздій С. П. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Частина 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до показників шуму. Дія шуму на організм і здоров’я людини: метод. вказівки до практи. занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студе. усіх спеціальностей та форм навчання / С. П. Гвоздій, О. В. Устянська – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: основи фізіології
гігієна праці
виробнича санітарія
санітарно-гігієнічна вимога
показники шуму
здоров’я
людина
теоретична відомість
Abstract: Метою вивчення охорони праці у вищій школі є формування у майбутнього фахівця високого рівня знань із соціальних, правових і організаційних питань охорони праці, із питань гігієни праці, виробничої санітарії, вибухової та пожежної безпеки. Випускник ЗВО має чітко усвідомлювати соціально-етичну важливість проблеми безпеки праці; уміти вирішувати типові задачі охорони праці відповідно до посадових обов’язків майбутньої професії; мати активну позицію щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27747
Other Identifiers: УДК 613.644 (076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fundamentals_of _physiology.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.