Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27746
Title: Профілактика захворювань, що набули соціального значення, у закладах освіти
Authors: Гвоздій, Свiтлана Петрiвна
Поліщук, Л. М.
Гвоздий, Светлана Петровна
Hvozdii, Svitlana P.
Citation: Гвоздій С. П. Профілактика захворювань, що набули соціального значення, у закладах освіти: метод. рекоменд. до практ. занять із дисциплін «Інноваційні технології навчання біології, основ здоров’я та природознавства», «Культура здоров’я та безпеки», самостійної та позааудиторної роботи студентів педагог. спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 54 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: захворювання
соціальне значення
біологічні чинники
соціальні хвороби
вірусна інфекція
туберкульоз
СНІД
вірусний гепатит
інфекційні хвороби
алкоголізм
наркоманія
Abstract: Досвід багатьох країн світу переконує, що для ефективної протидії соціальним хворобам самої лише інформації не достатньо. Навіть коли люди добре обізнані зі шляхами ураження ВІЛ-інфекцією і методами профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом, знають про небезпеку вживання алкоголю і наркотичних речовин, вони не завжди можуть протистояти негативному впливу оточення, вибудовувати рівноправні стосунки, долати стреси, відмовлятися від небезпечних пропозицій. Необхідно упроваджувати нові інноваційні методи, які формуватимуть активну особистісну позицію щодо профілактики соціальних хвороб та протидії негативним впливам соціального оточення. Мета запропонованих методичних рекомендацій: ознайомити майбутніх педагогів з основними соціальними захворюваннями і заходами з їхньої профілактики. Методичні рекомендації складаються з двох частин: теоретичної та практичної. Матеріал теоретичної частини спрямований на пояснення студентам причин набуття окремими інфекційними хворобами соціального значення (туберкульоз і ВІЛ/СНІД та ін.); інформує їх про можливі шляхи зараження цими хворобами; вчить толерантно ставитися до ВІЛ-позитивних людей; виховує відповідальне ставлення до власного здоров’я. Практична частина містить тренінгові вправи, які можуть використовуватися під час практики у загальноосвітніх закладах та в позааудиторній роботі тощо.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27746
Other Identifiers: УДК 616–001(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disease_prevention.pdf664.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.