Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27745
Title: Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях: поранення, переломи, вивихи
Authors: Гвоздій, Свiтлана Петрiвна
Поліщук, Л. М.
Гвоздий, Светлана Петровна
Hvozdii, Svitlana P.
Citation: Гвоздій С. П. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях: поранення, переломи, вивихи: метод. Рекоменд.до практ. занять та самостійної роботи з дисциплін «Медико-санітарна підготовка», «Основи медичних знань», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Цивільний захист» для студ. усіх спец. та форм навчання. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 48 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: перша допомога
перелом кістки
вивих
рана
накладання пов’язок
десмургія
пов’язка
перев’язка
опіки
Abstract: Мета практичних занять із дисциплін «Медико-санітарна підготовка» (52 години аудиторних, 68 годин самостійної роботи для студентів другого освітнього рівня із спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»), «Основи медичних знань» (40 годин аудиторних та 50 годин на самостійне опрацювання для здобувачів першого освітнього рівня спеціальності 091 «Біологія» ), «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів усіх спеціальностей Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (ОНУ) – 44 аудиторних години та 46 годин самостійної роботи), «Цивільний захист» (14 годин аудиторних та 31 година самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей ОНУ) – допомогти студентам у підготовці та виконанні практичних навичок само- та взаємодопомоги у надзвичайних ситуаціях різного характеру, під час професійної діяльності та у побуті, сформувати навички самостійно приймати рішення у конкретних ситуаціях та закріпити матеріал, отриманий протягом лекційного курсу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27745
Other Identifiers: УДК 616-001(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
domedic_assistance.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.