Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27744
Title: Збірник ситуаційних завдань з охорони праці
Authors: Гвоздій, Свiтлана Петрiвна
Стенпковська, Галина Iванiвна
Гвоздий, Светлана Петровна
Hvozdii, Svitlana P.
Citation: Гвоздій С. П. Збірник ситуаційних завдань з охорони праці: практикум для студентів гуманітарних і природничих спеціальностей закладів вищої освіти України. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 180 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: охорона праці
практикум
фізіологія
гігієна праці
виробнича санітарія
санітарно-гігієнічна вимога
робочоа зона
електробезпека
пожежна безпека
вибухонебезпека
виробничий травматизм
соціальне страхування
нещасний випадок
професійне захворювання
Abstract: Охорона праці на всіх етапах розвитку науково-технічного прогресу завжди була та буде актуальною. Протягом усієї історії людство прагнуло зробити життя зручним, полегшити працю та одночасно підвищити її ефективність і безпечність. Проте в людському прагненні до пізнання, дуже часто засоби витісняли мету, людина ставала додатком до створеного нею простору та виробничих умов, а її власні винаходи становили загрозу для неї самої, для здоров’я і життя. Усі держави світу, дбаючи про безпеку та здоров’я працівників, постійно розробляють та впроваджують у життя законодавчі та нормативноправові акти з питань охорони праці. А право на здорові та безпечні умови праці – невід’ємне право кожної людини у будь-якій країні світу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27744
ISBN: 978-617-689-329-5
Other Identifiers: УДК 574.2:57.03(477)(07)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
situational_task.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.