Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27743
Title: Раціональне та здорове харчування
Authors: Гвоздій, Свiтлана Петрiвна
Шапкіна, Тетяна Iванiвна
Гвоздий, Светлана Петровна
Hvozdii, Svitlana P.
Citation: Гвоздій С. П. Г Раціональне та здорове харчування: методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Валеологія», «Основи медичних знань» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Одеса : Одес. нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова, 2019. – 36 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: здорове харчування
раціональне харчування
харчовий раціон
поживна речовина
фізіологічні потреби
ненатуральні продукти
енергетична цінність
добовий раціон
Abstract: Розділ «Раціональне та здорове харчування» є складовою вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів усіх спеціальностей Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – 44 аудиторних години та 46 годин самостійної роботи) та для студентів педагогічних спеціальностей з вивчення дисциплін «Валеологія» (30 аудиторних, 30 годин на самостійну роботу), «Основи медичних знань» (40 годин аудиторних та 50 годин на самостійне опрацювання). Після вивчення розділу «Раціональне та здорове харчування» студенти повинні знати: основи підтримки гомеостазу організму, клітинних та молекулярних механізмів реалізації цих реакцій, їх регуляції та генетичного контролю; функціональні основи здорового способу життя; визначення і складові компоненти здорового способу життя, раціональне харчування зокрема; основи раціонального харчування: співвідношення органічних і неорганічних речовин; принципи сучасної парадигми харчування та пиття (низькокалорійність, максимальне використання харчових волокон, вітаміновмісних продуктів, роль правильного споживання води); вміти розробляти інноваційні медикопедагогічні оздоровчі технології щодо раціонального харчування; здійснювати оцінку рівня основного обміну та добових енерговитрат.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27743
Other Identifiers: УДК 613.21(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
healthy_eating.pdf690.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.