Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27742
Title: Основи медичних знань
Authors: Баштан, C. O.
Гвоздій, Свiтлана Петрiвна
Пєнов, В. В.
Гвоздий, Светлана Петровна
Hvozdii, Svitlana P.
Citation: Основи медичних знань: Практикум для студентів педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 88 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: домедична допомога
десмургія
кровотеча
закрите ушкодження
опіки
укус тварини
отруєння
загальний догляд
асептик
антисептик
Abstract: Дисципліна «Основи медичних знань» орієнтована на вивчення різноманітних видів захворювань, профілактики та надання першої невідкладної допомоги. Мета курсу – дати студентам уявлення про методи збереження здоров’я, запобігання захворювань, отруєнь, травм та нещасних випадків, формування здорового способу життя; попередження шкідливих звичок, а також про основні ознаки та наслідки захворювань, отруєнь та травм, які становлять небезпеку для життя та здоров’я людини, методи їх попередження і подолання; забезпечення наявності у бакалаврів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з першої домедичної допомоги, які необхідні майбутньому педагогу у відповідності до кваліфікаційної характеристики випускника, що передбачені чинними Державними освітніми стандартами. Мета практичних занять з дисципліни «Основи медичних знань» – допомогти студентам у підготовці та виконанні практичних завдань, сформувати навички самостійно приймати рішення у конкретних ситуаціях та закріпити матеріал, отриманий протягом лекційного курсу. Підготовка студентів педагогічних спеціальностей з дисципліни «Основи медичних знань» дозволять майбутньому педагогу своєчасно та адекватно надати першу домедичну допомогу учням загальноосвітніх закладів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27742
ISBN: 978-617-689-328-8
Other Identifiers: УДК 616–083.98(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
medical_knowledge.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.